Vertegenwoordiging OCMW

>> Deze functies moeten na de installatievergadering van 3 januari 2019 opnieuw ingevuld worden.
Van zodra deze bekend zijn, worden ze op deze pagina gepubliceerd. <<

Raadsleden die zetelen in INTERNE organen (2013 - 2018)

Voogdij over minderjarigen
voogd : MARZOUKI Safia
toeziend voogd : RAEVENS Isabelle

Basisoverlegcomité
VANDEVELDE Wim, voorzitter
VERHEYEN Fanny (plaatsvervanger : MARZOUKI Safia)
RAEVENS Isabelle (plaatsvervanger : VERSTICHEL Leonard)

Woonzorgcentrum De Linde : Stuurgroep kwaliteitszorg
VANDEVELDE Wim, voorzitter
VERSTICHEL Leonard
MARZOUKI Safia
RAEVENS Isabelle

LAC Lokale Advies Commissie
RAEVENS Isabelle (plaatsvervanger: VERHEYEN Fanny)

Commissie in bewaring geven van gelden en goederen (rusthuis)
VANDEVELDE Wim, voorzitter
MARZOUKI Safia
RAEVENS Isabelle

Stuurgroep BKO (Buitenschoolse Kinderopvang)
VANDEVELDE Wim, voorzitter
MARZOUKI Safia
RAEVENS Isabelle

Deontologische commissie voor raadsleden
VALLEZ Philippe Marnic
RAEVENS Isabelle
TACK Erik
VANDEVELDE Wim
VANLAETHEM Isabelle

Auditcomité
VANDEVELDE Wim
VANDEKERKHOVE Linda, algemeen directeur stad - OCMW
AELBRECHT Tom, financieel beheer OCMW
RAEVENS Isabelle
VERSTICHEL Leonard
VERLEYEN Fabienne, bestuurssecretaris OCMW

Raadsleden die zetelen in EXTERNE organen (2013 - 2018)

OVERO : Openbare Vereniging Ronse (Algemene Vergadering)

met beslissende stem
VANDEVELDE Wim, Voorzitter
MARZOUKI Safia
MICLOTTE SYlvie
VALLEZ Philippe Marnic
VANNESTE Patrick
VERHEYEN Fanny
VERSTICHEL Leonard

OVERO : Openbare Vereniging Ronse (Raad van Beheer)

met beslissende stem
VANDEVELDE Wim, Voorzitter
VERSTICHEL Leonard
RAEVENS Isabelle
MICLOTTE Sylvie
VANNESTE Patrick

Hoog Overlegcomité en Bijzonder Onderhandelingscomité
VANDEVELDE Wim, voorzitter
VERHEYEN Fanny (plaatsvervanger: RAEVENS Isabelle )

S.M. De Nieuwe Haard (Raad van Bestuur)
VERSTICHEL Leonard

S.M. De Nieuwe Haard (Algemene Vergadering)
VANDEVELDE Wim, voorzitter OCMW

Vriendenkring Stads-, OCMW- en OVERO-personeel
RAEVENS Isabelle

Stedelijke Adviesraad voor Welzijn

 • Algemene vergadering
  Wim VANDEVELDE, voorzitter
  Een vertegenwoordiger van de administratie
 • Stuurgroep
  Wim VANDEVELDE, voorzitter
  Een vertegenwoordiger van de administratie
 • Preventieraad
  Safia MARZOUKI

vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSO)
VANDEVELDE Wim, voorzitter

vzw Kringwinkel Vlaamse Ardennen (Algemene Vergadering)
RAEVENS Isabelle (plaatsvervanger : MARZOUKI Safia)

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Afdeling OCMW's (Algemene vergadering)
VANDEVELDE Wim, voorzitter
VERSTICHEL Leonard
VANDEKERKHOVE Linda, algemeen directeur stad - OCMW

Sociaal Verhuurkantoor (Algemene Vergadering)
VERSTICHEL Leonard (plaatsvervanger : MARZOUKI Safia)

Stedelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang
VANDEVELDE Wim, voorzitter
MARZOUKI Safia
RAEVENS Isabelle

Algemene Vergadering van Centrum voor Basiseducatie Vlaamse Ardennen vzw
VERHEYEN Fanny

vzw RWO Oudenaarde (vzw WOVIZOV) (Raad van Bestuur)
Vera HAEGEMAN, hoofdmaatschappelijk werkster

SOLVA (Algemene Vergadering)
VANLAETHEM Isabelle

SOLVA, Beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk
VANLAETHEM Isabelle (plaatsvervanger : RAEVENS Isabelle)

Zorginnovatiecluster vzw (Algemene Vergadering)
VANDEKERKHOVE Linda, algemeen directeur stad - OCMW

TMVS (Algemene Vergadering)
VERSTICHEL Leonard (plaatsvervanger : RAEVENS Isabelle)

TMVS (Raad van Bestuur)
VERSTICHEL Leonard

TMVS (Regionaal adviescomité voor services)
VERSTICHEL Leonard

TMVS (Overlegorgaan)
VERSTICHEL Leonard (plaatsvervanger : VANLAETHEM Isabelle)

Audio (Algemene Vergadering)
VERSTICHEL Leonard

SMALS vzw
VANDEVELDE Wim