Verhuur materiaal

Huur materiaal

Bij de uitleendienst van de stad Ronse gelegen in de stedelijke werkplaats, Leuzesesteenweg 144 te 9600 Ronse vind je materiaal voor feestelijkheden en allerlei zoals tafels, stoelen... Dit materiaal kan je aanvragen via onderstaand aanvraagformulier. De prijzen zijn eveneens op dit formulier terug te vinden.
Foto’s kan je terug vinden in deze fotobijlage. Voor meer info kan je terecht op het nummer 055 23 28 12 of via evenementen@ronse.be, evenals op het nummer 055 23 28 70.

Vergeet niet je aanvraag tijdig in te dienen via onderstaand aanvraagformulier. Lees ook aandachtig de huurvoorwaarden opgenomen in dit formulier.

Logo van de stad

Iedereen die gebruik maakt van de stedelijke uitleendienst verplicht er zich toe in ruil het stadsbestuur als sponsor te vermelden op al het promotiematerieel. Het stadslogo moet tussen de sponsors geplaatst worden met daarboven de tekst ‘met logistieke steun van‘ en er onder ‘www.ronse.be’. Het logo en de tekst moet volgens de huisstijl worden weergegeven. Het logo kan via onderstaande knop gedownload worden.

Signalisatiemateriaal

Heb je bij een verhuis of werken aan je woning signalisatieborden nodig om op de openbare weg te plaatsen, bv. parkeerverbodstekens, dan kan je die bij de dienst mobiliteit en duurzaamheid aanvragen via mail naar signalisatie@ronse.be of telefonisch naar 055/23 27 53.

Meer uitleg of toelating kan je verkrijgen bij de dienst mobiliteit en duurzaamheid, die je ook zal meedelen welke signalisatie je nodig hebt. Je kan de borden zelf plaatsen of laten plaatsen door de stadsdiensten. Jouw aanvraag hiervoor bevat een beschrijving van de lengte en de breedte van de plaats die je wilt innemen op de openbare weg (trottoir, parkeerstrook, fietspad, rijbaan of andere). De huur van de borden wordt  betaald via overschrijving. Afhalen kan bij de Stedelijke Werkplaats.

Tarief huur borden:

  • € 25 voor de huur van de borden & nadars (per week en per 5 stuks)
  • € 75 waarborg (deze wordt terugbetaald als de borden zijn teruggebracht)
  • € 40 voor het leveren, plaatsen en terughalen van de borden door onze diensten.
  • vanaf 1 juli €60 voor het leveren, plaatsen en terughalen van de borden door onze diensten.

Het reglement voor het gebruik van signalisatiemateriaal, alsook de aanvraagformulieren betreffende de vergunning kan je via onderstaande knoppen downloaden. Deze kan je dan digitaal invullen en doormailen naar signalisatie@ronse.be.

Meer info: dienst Mobiliteit, 055 23 27 53, signalisatie@ronse.be.

Zandzakjes bij wateroverlast

Bij wateroverlast kan je gratis zandzakjes verkrijgen via de stedelijke werkplaats of via de brandweer. De zakjes zijn reeds gevuld met zand.