Veilig vuurwerk

vuurwerk

Verpest je feestje niet! Vuurwerk is gevaarlijk.

De weken voor de eindejaarsfeesten ligt er vaak vuurwerk in de winkels. Maar let op: vuurwerk is gevaarlijk! Het gaat hier om springstoffen! Een te grote lading, foute informatie of verkeerd gebruik kunnen dramatische gevolgen hebben zoals ernstige brandwonden of blijvende letsels.

Vuurwerk niet zomaar toegelaten in Ronse

Sinds mei 2019 geldt in Vlaanderen een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk, voetzoekers en afvuren van carbuurkanonnen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen steden en gemeenten van deze regel afwijken. Wensballonnen daarentegen zijn nooit meer toegelaten. Het risico op brand is te groot.

Artikel 20 van het gemeentelijk reglement op de administratieve sancties (GAS) in Ronse stelt trouwens reeds enkele jaren dat zowel op de openbare weg als op private domeinen het verboden is om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. Enkel de burgemeester kan toelating verlenen om feestvuurwerk af te steken.

Voor het opslaan van vuurwerk voor verkoop is een opslagvergunning nodig volgens het Algemeen Reglement op de Springstoffen. Als particulier mag je alleen vuurwerk kopen in een beperkte hoeveelheid.

Wees voorzichtig

Let goed op als je vuurwerk koopt en wees extra voorzichtig als je het gebruikt. De FOD Economie doet geregeld controle rond vuurwerk en wijst op volgende veiligheidsprincipes :

Veiligheid voor alles

 1. Koop enkel wettelijk en veilig vuurwerk, bij een betrouwbare specialist. Verkoop door leurders of marktkramers is verboden.
 2. Het vuurwerk moet degelijk verpakt zijn en een CE-markering en etikettering in het Nederlands hebben.
 3. Eis een verpakking voor het vervoer van vuurwerk. Steek het vooral niet in je zak.
 4. Bewaar het vuurwerk thuis op een koele en droge plaats, buiten het bereik van kinderen, in een goed gesloten doos.
 5. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en volg alle instructies nauwkeurig.
 6. Drink geen alcohol voor en tijdens het afschieten. Hou er je hoofd bij!
 7. Vuurwerk is voor volwassenen! Enkel volwassenen mogen vuurwerk aansteken.
 8. Steek het vuurwerk aan op een open plaats en hou iedereen op afstand. Let op voor geparkeerde voertuigen, woningen, struiken...
 9. Hou altijd voldoende water of een brandblusapparaat bij de hand. Doof de vonken en de teruggevallen resten onmiddellijk.
 10. Steek één raket tegelijk aan, ga op veilige afstand staan en wacht tot die raket afgeschoten is vooraleer je een nieuwe lont ontsteekt.
 11. Steek nooit een vuurwerktuig dat niet goed is afgegaan opnieuw aan!
 12. Blijf voldoende ver achter de raketten staan (ga nooit boven een vuurwerktuig hangen met gelijk welk lichaamsdeel).
 13. Denk aan de dieren! Vooral honden en paarden zijn doodsbang van vuurwerk. Hou ze op een veilige plaats waar ze niet kunnen ontsnappen.

Vuurwerk en dieren

Heel wat dieren zijn erg bang van vuurwerk en de luide knallen die er mee gepaard gaan. Tijdens feestdagen (zeker op oudejaar) is het voor alle eigenaars dan ook aan te raden om dieren die in de wei staan binnen te halen. Dierenhouders kunnen immers verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door hun opgeschrikte dieren. 

Meer info :

http://www.economie.fgov.be/ (doorklikken naar "bescherming van de consument" > "veiligheid van de producten en diensten" > "gevaarlijke producten")