Vast Bureau

Samenstelling

 • Wim Vandevelde, voorzitter OCMW
 • Sylvie Miclotte, raadslid
 • Isabelle Raevens , raadslid
 • Fanny Verheyen, raadslid
 • Linda Vandekerkhove, secretaris

Bevoegdheden van het Vast Bureau :

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft volgende bevoegdheden overgedragen aan het Vast Bureau bij beslissing d.d. 27 juni 2013:

 • Dagelijks bestuur :

  • Voor wat het exploitatiebudget betreft : de beheersdaden die geboekt worden op het exploitatiebudget of die in normale omstandigheden het OCMW voor niet meer dan één jaar binden (bv. gewone leveringen en diensten) tot een maximum bedrag van 5.500 EUR. (exclusief BTW)
  • Voor wat het investeringsbudget betreft : de investeringen voor zover die binnen hetzelfde boekjaar gerealiseerd of geleverd kunnen worden in normale omstandigheden tot een maximum bedrag van 5.500 EUR. (exclusief BTW)
 • Personeelsbeleid :
  • aanstellen en ontslaan (inclusief tucht) van het personeel
  • exclusief tewerkstelling artikel 60§7 (is overgedragen aan de secretaris)