untitled (2020)

Emma Van Roey - untitled

Emma Van Roey

Emma Van Roey studeerde in 2016 af aan Luca School of Arts Gent met een in-situ installatie.  Deze bestond uit zand, garen en gevonden hout. Het waren beelden die weg sijpelden voor de ogen van de toeschouwer.

Werk in de tentoonstelling 'Untitled' 2020, creatie

De in-situ installatie is gemaakt uit afgedankt hout, zand en draad. Het zijn beelden die tijdens onze aanschouwing al wegsijpelen en ontglippen en die ons confronteren met onze eigen 'condition humaine'. Monumentaal met een vuist in de ruimte maar ook klein, poëtisch. Het zijn beelden uit losse planken, dun draad en zand, die elkaar bij elkaar proberen te houden. Ze bestaan in het moment.

Mijn beelden zijn pogingen te omwikkelen en vast te houden wat niet te omwikkelen en vast te houden valt. De tijd grijpt al in tijdens het maken, maar ik ga net zolang door tot dat ene beoogde beeld voor even bestaat. Nadien laat ik het over aan de tijd en het verval. Het verdwenen beeld ligt als los zand op de grond, roept ons naar zich toe en stelt ons vragen.

Het heden, die onzekere periode, is iets waarop ik op een obsessieve, tactiele manier grip tracht te krijgen met niet-productieve, verspilde, excessieve tijd, activiteiten die niet leiden naar de creatie van een duurzaam resultaat.

Ik beschouw de tijd die ik met mijn materialen doorbreng als een materie op zich. Ik speel met de tijd. Mijn werk reflecteert hoe ik ermee omgegaan ben, en bereikt dus de uiteindelijke verschijning.

Ik maak beelden die mijn eigen werkelijkheid voorstellen aan de hand van herhaling in de uitvoering, vorm en concept. Ik wil ondervinden en beschrijven door mij elke dag toe te wijden aan de doelloosheid. Weg van het scheppen van een doel en het omarmen van de nutteloosheid.

Francis Alÿs: ‘… wasted, non technological time that doesn’t lead to any final result, end point, climax.’

********************

La jeune artiste Emma Van Roey crée depuis ses études entre autres des installations d’étagères laches, fil fin et sable, qui l’un l’autre essaient de rester ensemble. Ils existent dans le moment même.

Ses images sont des tentatives d’enrouler autour et de tenir qui en même temps sont des tentatives impossibles.  Le temps intervient déjà dans la création mais l’artiste continue jusque cette image précise existe pour un moment. Après ce moment, l’artiste laisse le temps et la décomposition.

********************

Since her studies, young artist Emma Van Roey has been creating installations of loose shelving, fine wire and sand, one another trying to stay together. They exist in the moment.

Her images are attempts to wrap around and hold and at the same time are impossible attempts. Time already intervenes in the creation but the artist continues until this precise image exists for a moment. After this moment, the artist leaves time and decomposition.

********************

www.emmavanroey.com

Foto: Axel Himburg