Uitlenen en reserveren

Raadplegen

Je kan ter plaatse gratis gebruik maken van de publiekscomputers en het internet. Hiervoor moet je wel lid zijn van de bib.

Sommige materialen in de bib kunnen niet uitgeleend worden en zijn enkel ter plaatse raadpleegbaar:

  • het meest recente exemplaar van tijdschriften (andere nummers kunnen wel uitgeleend worden)
  • dagbladen
  • bepaalde naslagwerken

Lenen van materialen

Materialen lenen is gratis, met uitzondering van de audiovisuele materialen, waarvoor leengeld gevraagd wordt. Ook het lenen van een e-reader met een selectie van e-boeken is gratis.

Kinderen onder de 12 jaar kunnen geen materialen uit de volwassenencollectie en geen audiovisuele materialen ontlenen. Vanaf 12 jaar hebben ze toegang tot de volledige collectie.

De uitleenvoorwaarden zijn opgenomen in volgende tabel:

 
Materiaal Maximaal aantal
- 12 jaar
Maximaal aantal
12 jaar en ouder
Uitleentermijn
(weken)
Max. uitleentermijn
(dagen)
Leengeld
per object
Boete per geleend
object per dag
boeken
luisterboeken
Daisyboeken
e-readers
10,
waaronder
maximum
1 e-reader
10,
waaronder
maximum
1 e-reader
3 84 gratis € 0,10
tijdschriften
strips
10 10 3 84 gratis € 0,10
CD's / 10 3 84 € 0,50 € 0,10
DVD speelfilms / 5 in totaal (°)  1 28 € 1,50 € 0,50
DVD series / zie (°) 3 84 € 1,50 € 0,50
Dvd's documentaires
muziek DVD's
/ 5 in totaal (*) 3 84 € 1,50 € 0,10
taalcursussen / zie (*) 3 84 € 1,00 € 0,10
CD-rom's / zie (*) 3 84 € 1,00 € 0,10

Opmerkingen:

  • luisterboeken worden beschouwd als boeken en behoren niet tot de categorie AVM.
  • kinderen onder de 12 jaar kunnen enkel een e-reader ontlenen met toestemming van de ouders of voogd aan de hand van een door hen ondertekend formulier.

Andere diensten

  • Kopiëren/printen : tarieven beschikbaar in de bib
  • IBL (interbibliothecair leenverkeer) : € 3,00
  • Reserveren : € 1 - op te halen binnen 10 dagen na verwittiging
  • Gebruik PC's en internet : gratis
  • Gratis WIFI

Verlengen

Als je materialen langer wil houden dan de oorspronkelijke uitleentermijn, dan kan je ze verlengen (behalve gereserveerde titels) in zoverre de maximale uitleentermijn niet wordt overschreden - zie tabel.

De nieuwe leentermijn start op de dag van de verlenging. Eventueel resterende dagen van de basisleentermijn vervallen.

Verlengen is gratis, tenzij voor materialen waarvoor leengeld wordt gevraagd - zie tabel. In dit geval betaal je bij een verlenging opnieuw leengeld voor de bijkomende leentermijn.

Verlengen kan op verschillende manieren:

Herinneringsmail

Krijg je graag een seintje wanneer je boeken, strips, of DVD's teruggebracht moeten worden? De bib stuurt je gratis een herinneringsmail. Drie dagen vooraf krijg je een e-mail met een overzicht van de materialen die je ontleende en de datum waarop ze teruggebracht moeten worden. Wens je van deze dienstverlening gebruik te maken, bezorg dan je e-mailadres.

Let op: Deze herinneringsmail is een geheugensteuntje om boetes te voorkomen. Het blijft jouw verantwoordelijkheid om geleende materialen tijdig binnen te brengen of te verlengen.  Ook wanneer je de e-mail niet goed ontvangt, moet je je aan de vervaldatum houden. Daarom blijft het belangrijk dat je het leenticket bijhoudt of de vervaldatum van je materialen controleert via 'Mijn Bibliotheek'.

Te laat terugbrengen

Wanneer je werken te laat terugbrengt of te laat verlengt, krijg je daarvoor een boete. De boetetarieven zijn te vinden in de tabel met uitleenvoorwaarden. Ook de kosten van de aanmaningsprocedure worden mee in rekening gebracht: € 0,70 (gewone brief bij een eerste en tweede aanmaning) en € 6,00 (aangetekende brief bij een derde aanmaning).

Reserveren

Je kan materialen reserveren. Je betaalt € 1,00 per reservatie. Zodra een gereserveerd werk beschikbaar is, sturen we je een mail. De gereserveerde materialen blijven 10 dagen ter beschikking na verwittiging.

Heb je geen e-mail of word je liever verwittigd via brief? Geef een seintje en de bib past dit zo snel mogelijk aan.

Reserveren kan op verschillende manieren :

Een boek of andere materiaal uit een andere bibliotheek (IBL)

Ben je op zoek naar een titel die niet tot de collectie van de bibliotheek van Ronse behoort? Dit kan voor jou aangevraagd worden in een andere bibliotheek via het Interbibliothecair leenverkeer (IBL). Zodra het materiaal in Ronse aankomt, zal je daarvan verwittigd worden. Een IBL-boek aanvragen gebeurt altijd door het bibliotheekpersoneel. Zelf kan je dit dus niet doen.

Je betaalt € 3 voor deze dienstverlening. Voor gevraagd materiaal aan universiteitsbibliotheken ligt deze kost hoger.

Verlenging van IBL-aanvragen kan enkel na toelating van de leverende bibliotheek. Je moet deze aanvraag doen ten laatste op de vervaldag van de leentermijn, in de bib van Ronse of telefonisch via 055 23 28 62.

Reglement

Sinds 1 januari 2017 is een vernieuwd reglement van kracht. Je kan dit reglement hier downloaden.