Sneeuwopruimteam

Het OCMW van Ronse heeft sinds enkele jaren een "Sneeuwopruimteam" opgericht. Dit houdt in dat er tijdens werkdagen een ploeg kan ingeschakeld worden om gratis het voetpad voor je woning sneeuwvrij te maken wanneer je aan bepaalde criteria voldoet.

Het OCMW wenst hierbij een extra inspanning te leveren ten voordele van bejaarden en mensen die omwille van een (tijdelijke) fysieke beperking, niet in staat zijn hun toegangspad en de stoep sneeuwvrij en veilig te maken tijdens de gladde winterperiode.

Indien er geen andere gezinsleden zijn die deze taak op zich kunnen nemen, kan je per post of mail een medisch attest bezorgen. Hierop staat vermeld dat je niet in staat bent je stoep of toegang tot je woning sneeuwvrij te maken. Het volstaat dan om vooraf te telefoneren naar 0800 11 906 (gratis nummer Sociaal Huis) of te mailen naar sneeuwopruimteam@ronse.be.

Dit doe je best zo snel mogelijk zodat er op voorhand een planning kan worden opgemaakt op basis van het stratenplan. Op die manier kan men onmiddellijk overgaan tot actie wanneer het plots sneeuwt.