Samenvoegen handelspanden

Vlaio

Subsidie

Wil je twee panden, gelegen in het afgebakend winkelcentrum, samenvoegen om zo een grotere winkelvloeroppervlakte te bekomen? Dan kan je aanspraak maken op een subsidie. De subsidie ‘samenvoegen van handelspanden’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Er wordt een tussenkomst voorzien van 60% van het totaalbedrag van de factuur, excl. BTW, met een maximum van € 10.000. De dossiers worden behandeld tot uitputting van het goedgekeurde krediet of tot uiterlijk 31 december 2020.

Voor wie?

Eigenaars/huurders van handelspanden in het afgebakend winkelcentrum, zie artikel 6 ‘doelgebied’ van het reglement. Na samenvoeging van de panden moet de invulling van de winkel voldoen aan de bepalingen overeenkomstig het reglement ‘ samenvoegen van panden’, meer bepaald artikel 1.

 

 

Welke werken komen in aanmerking?

Verbouwingswerken en kosten voor aannemers, architecten of veiligheidscoördinatie komen in aanmerking.

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier
Reglement

Een aanvraagformulier kan ook bekomen worden op de dienst Lokale Economie - loket Omgeving. Iedere aanvraag moet goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen. De uitbetaling zal pas gebeuren nadat alle werken m.b.t. het samenvoegen van panden werden uitgevoerd en nadat voldaan is aan alle voorwaarden zoals omschreven in het reglement ‘samenvoegen van handelspanden’.