Risico's bij hittegolf en ozonpieken

UPDATE: ZATERDAG 8 AUGUSTUS 2020

Alarmfase

In België is het de afgelopen dagen erg warm geweest en het KMI kondigt nog steeds zeer hoge temperaturen aan voor de komende 6 tot 7 dagen. Ook worden gemiddelde ozonconcentraties van meer dan 180 µg/m³ verwacht. Vermits de combinatie van ozon en hitte zeer belastend is voor de gezondheid, vooral bij kwetsbare mensen, en we daarnaast in een bijzondere periode leven door de Covid-19-epidemie, hebben de overheden de alarmfase van het Ozon- en Hitteplan geactiveerd. Dit betekent dat de maatregelen die al door de verschillende deelstaten van het land zijn genomen, zullen worden versterkt.

Gezien de uitzonderlijke waarden van de gemiddelde ozonconcentraties en -temperaturen heeft de Risk Management Group, waarin deskundigen van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten zijn samengebracht, besloten de alarmfase van het Ozon- en Hitteplan te activeren. Het is de eerste keer dat deze fase wordt geactiveerd. Sinds afgelopen zondag is de waarschuwingsfase al van kracht.

Concreet blijven de genomen maatregelen gelden, maar er moeten aanvullende maatregelen worden genomen, met bijzondere aandacht voor ouderen, chronisch zieken, jonge kinderen, sociaal geïsoleerde mensen en mensen die in periodes van grote hitte intensieve inspanningen moeten leveren.

De toegang tot drinkwater moet worden gegarandeerd, met name in de grote steden. Hierdoor kunnen drinkwaterfonteinen die vanwege Covid-19 gesloten waren, opnieuw worden geopend, maar de elementaire hygiënische maatregelen moeten wel worden gerespecteerd. De autoriteiten moedigen bars en restaurants aan om hun klanten gratis drinkwater aan te bieden. Bij files en problemen met openbaar vervoer moet een drinkwaterdistributie worden georganiseerd.

Voor plaatsen waar buiten wachtrijen kunnen ontstaan (winkels, openbaar vervoer, enz.) moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat mensen in de volle zon staan te wachten (zoals het beschikbaar stellen van een schaduwrijke plek).

In woonzorgcentra moeten mensen die vanwege Covid-19 geïsoleerd zijn, over de koelste ruimtes in het gebouw kunnen beschikken. Tijdens de alarmfase kunnen de bewoners hun bezoek niet buiten ontvangen, maar er kunnen wel alternatieve oplossingen worden aangeboden (bijvoorbeeld een cafetaria).

Zorginstellingen (woonzorgcentra, ziekenhuizen, enz.) moeten genoeg personeel voorzien om ervoor te zorgen dat de bewoners voldoende gehydrateerd zijn.

Het Ozon en Hitteplan raadt aan om deuren en ramen gesloten te houden, wat in tegenspraak is met de aanbevelingen voor Covid-19. Daarom geldt nu de aanbeveling om deuren en ramen 's avonds en 's morgens, tijdens de koelere uren van de dag, te openen, als de ruimtes leeg zijn. Ventilatoren en airconditioning moeten worden vermeden, maar het gebruik ervan zal per geval worden beoordeeld. Als ze nodig zijn, moet de sociale afstand worden gerespecteerd (let op: de Hoge Gezondheidsraad heeft hierover een advies uitgebracht).

Jongerenkampen moeten opnieuw worden geïnformeerd over het belang van het drinken van voldoende water. Hun faciliteiten (tentenkampen) moeten zoveel mogelijk in de schaduw worden geplaatst. Indien nodig worden de kampen voorzien van extra drinkwater.

Intensieve sportactiviteiten (fietsen, hardlopen) moeten worden vermeden of uitgevoerd tijdens de koelere uren.

Daklozen moeten gemakkelijk toegang hebben tot sanitaire voorzieningen, opvangcentra en koele plaatsen, met respect voor de hygiëne en sociale afstandsmaatregelen.

Als aanzienlijke problemen het leven van de bewoners van een gemeenschap of van de bewoners van een bepaalde plaats beïnvloeden, zullen de gemeentelijke noodplannen worden geactiveerd en kunnen de hulpdiensten (civiele bescherming, brandweer...) worden gemobiliseerd.

Deze maatregelen zullen door de bevoegde autoriteiten worden uitgevoerd. De basismaatregelen blijven altijd hetzelfde: drink meer water dan normaal en zonder te wachten tot je dorst hebt, zorg dat je drinkwater bij hebt als je buiten bent, blijf zoveel mogelijk binnen, vermijd werken tijdens de warmste periodes, enz.

Omdat ook de Covid-19-epidemie nog altijd aanwezig is, wijzen de overheden erop dat het dragen van mondmaskers verplicht blijft op gesloten openbare plaatsen of plaatsen met hoge concentraties. Het masker mag niet nat worden en moet daarom vaker worden vervangen.

Lees meer over de te volgen maatregelen bij een hittegolf: www.warmedagen.be  

Tips voor hete zomerdagen

warme dagen = zorg dragen

Hete zomerdagen kunnen door de hoge temperatuur en ozonpieken ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Zorg ervoor dat jijzelf en anderen goed voorbereid zijn : voldoende drinken, koele plekken opzoeken of de eigen woning koel houden.

Draag ook zorg voor anderen en hou een extra oogje in het zeil. Risicogroepen zijn baby's en kleine kinderen, ouderen, chronisch zieken en sociaal geïsoleerde personen.

Heel wat info en extra tips vind je op www.warmedagen.be

De belangrijkste tips op een rijtje:

 • Laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto!
 • Drink meer dan gewoonlijk, bij voorkeur mineraal water.
 • Vermijd alcoholische dranken en dranken met veel suiker.
 • Help baby's, jonge kinderen en hulpbehoevenden voldoende te drinken.
 • Blijf binnen: in de binnenlucht is minder ozon dan in de buitenlucht.
 • Zoek de koelte op en koel je lichaam regelmatig af (douche, bad, zwembad...).
 • Rust voldoende en beperk lichamelijke inspanningen.
 • Bescherm je tegen de zon met een degelijk beschermende zonnecrème en een hoedje.
 • Bezoek ouderen en hulpbehoevenden en bied je hulp aan.

Bijkomende tips:

 • Verplaats sport- en spel activiteiten naar andere uren - buiten de (na)middag wegens hogere ozonconcentraties en temperaturen - en naar een koele binnenruimte.
 • Zorg voor aangepaste lichte kledij (zeker bij baby's en bejaarden).
 • Houd ramen, gordijnen en rolluiken dicht overdag.
 • Verlucht 's nachts als de temperatuur gedaald is.
 • Een ventilator brengt weinig of geen verkoeling, een airconditioning wel.
 • Indien je bepaalde geneesmiddelen neemt, informeer dan best op voorhand bij je arts of apotheker of zij een negatief effect kunnen hebben op je gezondheid gedurende een hitteperiode en of de dosis moet aangepast worden.

Dieren en warm weer

Ook dieren hebben tijdens warme dagen extra aandacht nodig. Belangrijk is om voor voldoende drinkwater en verkoeling te zorgen en inspanningen te vermijden.

Maatregelen per diersoort kan je vinden op www.huisdierinfo.be/dieren-en-warm-weer

 • Zorg dat je dier steeds verkoeling of de schaduw kan opzoeken
 • Bij warm weer eten dieren minder en drinken ze veel meer. Zorg daarom voor voldoende drinkwater.
 • Ook dieren kunnen verbranden vooral als ze een witte of lichte vacht hebben. Voor honden en katten bestaat speciale zonnebrandcrème die niet giftig is.
 • Ook de voetzolen zijn gevoelig. Heet asfalt en straatstenen veroorzaken brandwonden. Laat je hond dus nooit uit op hete asfalt of tegels lopen.

Folders

Hitte en ozon: Risico's en algemene voorzorgsmaatregelen. 
Hitte en ozon: Waarop letten bij baby's, peuters en kleuters?
Hitte en ozon: Info voor welzijnswerkers met bejaarden.