Zwembad gesloten wegens technisch defect

zwembad

Update 19 november 2021

Start herstelling zwembad

Gezien de schade na het onderlopen van de kelder (eind mei 2021) en de geschatte kostprijs voor de herstellingen heeft de stad toen een gerechtelijke procedure laten starten. Een onafhankelijk expert bepaalt hierbij de oorzaak en de verantwoordelijkheid van het defect. Dit heeft de nodige tijd gevraagd. 

De gerechtelijke expert geeft nu groen licht om met het herstel te starten. Hiermee is er eindelijk perspectief in deze zaak. De verschillende partijen gaan binnenkort dan ook rond de tafel zitten om een planning voor het herstel op te maken. Gezien de complexe situatie en de zeer lange termijnen voor het leveren van specifieke technische elementen en materialen, zal de herstelperiode minimum 4 à 5 maanden duren. Uiteraard moet hierbij de wettelijke regeling van de expertise gevolgd worden en is het proces ook afhankelijk van heel wat externe factoren.

Het stadsbestuur zet echter alle zeilen bij om het zwembad zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen en hoopt om tegen de Paasvakantie opnieuw te kunnen openen.

--------------------------------------------------------------------

Update juni 2021

Opstart gerechtelijke procedure

Een technisch defect zorgde ervoor dat een deel van de kelder van het zwembad onder water is gelopen. Dit bracht enorme schade toe aan de toestellen die in de kelder geïnstalleerd zijn. Door de complexiteit van de zaak heeft de stad een gerechtelijke procedure laten opstarten. Een onafhankelijk expert zal de precieze oorzaak van het defect bepalen. Van zodra dit vastgesteld is, kan het zwembad terug vrijgegeven worden en kunnen herstellingswerken starten. Alle betrokken partijen hebben belang bij een vlot en volledig herstel én een spoedige heropening.

--------------------------------------------------------------------

Lessenreeksen en beurtenkaarten

  • Lessenreeksen zwemmen en beurtenkaarten Aquagym worden terugbetaald.
  • Zwemabonnementen zijn onbeperkt geldig.

Aangezien alle abonnementen (beurten geregistreerd op de armbanden) onbeperkt geldig zijn, zal de stad niet overgaan tot terugbetaling van de verschillende abonnementen. De abonnementen aquagym zullen naar analogie met de zwemlessen terugbetaald worden. De sportdienst zal de deelnemers die geregistreerd zijn via de webshop hiervoor contacteren.

Voorlopig worden geen wachtlijsten voor de zwemlessen aangemaakt. Startdata en inschrijvingsmomenten zullen ruim op voorhand meegedeeld worden om iedereen de kans te geven zich opnieuw in te schrijven.