Het zwembad zal gesloten zijn tot het einde van het jaar

zwembad gesloten

Opstart gerechtelijke procedure

Een technisch defect zorgde ervoor dat een deel van de kelder van het zwembad onder water is gelopen. Dit bracht enorme schade toe aan de toestellen die in de kelder geïnstalleerd zijn. Door de complexiteit van de zaak heeft de stad een gerechtelijke procedure laten opstarten. Een onafhankelijk expert zal de precieze oorzaak van het defect bepalen. Van zodra dit vastgesteld is, kan het zwembad terug vrijgegeven worden en kunnen herstellingswerken starten. Alle betrokken partijen hebben belang bij een vlot en volledig herstel én een spoedige heropening.

Van zodra concrete info hieromtrent bekend is, zal dit opnieuw gecommuniceerd worden via de gekende kanalen.

Lessenreeksen en beurtenkaarten

  • Lessenreeksen zwemmen en beurtenkaarten Aquagym worden terugbetaald.
  • Zwemabonnementen zijn onbeperkt geldig.

Aangezien alle abonnementen (beurten geregistreerd op de armbanden) onbeperkt geldig zijn, zal de stad niet overgaan tot terugbetaling van de verschillende abonnementen. De abonnementen aquagym zullen naar analogie met de zwemlessen terugbetaald worden. De sportdienst zal de deelnemers die geregistreerd zijn via de webshop hiervoor contacteren.

Voorlopig worden geen wachtlijsten voor de zwemlessen aangemaakt. Startdata en inschrijvingsmomenten zullen ruim op voorhand meegedeeld worden om iedereen de kans te geven zich opnieuw in te schrijven.