Wijziging verkeerscirculatie scholencomplex Glorieuxlaan

KSO Glorieux inrit

Vanaf 3 september zal de verkeerssituatie aan het scholencomplex in de S.M. Glorieuxlaan wijzigen.

De stad Ronse heeft in samenspraak met de scholen, de ouders en de buurt gezocht naar een oplossing om enerzijds het autoverkeer rond de scholen te beperken en anderzijds om het verkeer zoveel mogelijk weg te houden van de schoolterreinen. Het verspreiden van fijn stof in de buurt van de scholen nam de laatste jaren aanzienlijk toe door het vele autoverkeer op de schoolterreinen. Dit ook tijdens de lestijden waar auto’s met draaiende motoren al vroeg in de namiddag hun opwachting maakten.

Samenvatting nieuwe verkeerssituatie:

- De in- en uitrit van het schooldomein voor ouders bevindt zich ter hoogte van de Sint-Ambrosiusstraat.
- Alle parkeerplaatsen op het schooldomein die bereikbaar zijn via de in- en uitrit voor ouders, liggen in een kiss&ride zone.
- In de toekomst zal deze kiss&ride zone op het schooldomein afgesloten worden tijdens de schooluren.
- Er wordt op de spitsuren ’s morgens (7u30 tot 8u30), ’s middags (11u tot 13u30) en ’s avonds (15u tot 16u) een kiss&ride-strook voorzien langs de S.M.Glorieuxlaan (voor leerlingen van het KSO en voor leerlingen van de basisschool die zelfstandig naar de school kunnen stappen).
- Op de kiss&ride zones is het verboden te parkeren (enkel stilstaan om leerlingen af te zetten of op te halen is toegelaten).
- Leerlingen die zich verplaatsen met de fiets nemen de gebruikelijke fietsingang van het KSO aan de S.M. Glorieuxlaan ter hoogte van de sporthal waar ook een fietsenstalling is voorzien.

De parkeergelegenheid aan de scholen zelf wordt beperkt maar er zijn verschillende alternatieven:

  • parking Familia (gratis te gebruiken)
  • parking Passage (gratis tot 9 u., tussen 9 en 12 u. ticket voor een kwartier gratis parkeren)
  • parking Ververij-Wolvestraat (gratis)

De parking op het schooldomein, aan de kant van het voetbalplein, kan enkel gebruikt worden door het personeel en verleent enkel toegang door gebruik van een badge. De stad verzekert, in samenspraak met politiezone Ronse, verhoogd toezicht aan de betrokken scholen en op de kiss&ride zone in de school.

De stad hoopt door deze maatregelen het gebruik van alternatieve verplaatsingsmiddelen te stimuleren en de overlast van auto’s tijdens de spitsuren te beperken.