Wijziging telefonische bereikbaarheid Sociaal Huis

Vanaf 1 maart

Vanaf 1 maart zullen een aantal medewerkers van het Sociaal Huis in de voormiddag niet meer telefonisch bereikbaar zijn. Het gaat om de maatschappelijk werkers van de volgende cellen: financiële hulp, budgethulp, huisvesting, pensioenen en het 1-loket. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van de dienstverlening verbetert voor de mensen die op dat ogenblik op het bureel geholpen worden. Momenteel worden deze gesprekken immers vaak verstoord door telefoontjes. Ook de privacy van de (telefoon)gesprekken kan zo beter beschermd worden.

Het is de bedoeling dat de telefonische dienstverlening vooral gebeurt in de namiddag. Vanaf 13.30 u. worden de individuele lijnen opnieuw geactiveerd en helpen de maatschappelijke werkers je graag verder. Het is wel zo dat je met een dringende vraag steeds terecht kan bij het onthaal op het nummer 055 23 28 54.

Proefproject
Het gaat hierbij om een proefproject. De testperiode loopt tot en met 30 juni 2019. Tijdens de zomerdienst worden de lijnen in de voormiddag opnieuw opengesteld en wordt de voorbije periode geëvalueerd. Wanneer deze werkwijze de nodige voordelen biedt, kan de regeling vanaf september worden verdergezet.