Wegnemen proefopstelling kruispunt Broeke - Kruisstraat

Volgend jaar staat de heraanleg van Broeke te Ronse gepland. Dit omvat naast de heraanleg van de weg ook de aanleg van fietspaden. Een belangrijk aspect is – naast de heraanleg van Broeke – de werking van het kruispunt Kruisstraat – Broeke. Dit kruispunt omvat de (huidige) omleiding rond Ronse en de noordelijke ontsluiting van het centrum van Ronse. Dit is een kruispunt met relatief grote intensiteiten, waar trouwens ook verschillende verkeersbewegingen plaats vinden. Bovendien wordt dit kruispunt aangesneden als route voor uitzonderlijk vervoer.

In het verleden is een rotonde en een verkeerslichten geregeld kruispunt reeds onderzocht, maar ruimtegebrek en het verkeersveiligheidsaspect en negatieve gevolgen op de doorstroming maken dat deze opties niet gerealiseerd worden. Daardoor is de inrichting van dit kruispunt niet evident en dient er een evenwicht gevonden te worden tussen ontsluiting en doorstroming, zowel voor gemotoriseerd verkeer, fietsverkeer en voetgangersverkeer en dient het verkeersveiligheidsaspect voor alle verkeersdeelnemers zo veel als mogelijk bewaakt te worden.

In een proefopstelling is de tak Broeke herleid tot één rijstrook met als bedoeling de verkeersveiligheid voor de fietser te verhogen. Uit bevindingen ter plaatse en aansluitend op een evaluatiegesprek met het stadsbestuur van Ronse, de lokale politie en het Agentschap Wegen en Verkeer, blijkt dat de proefopstelling niet aan de verwachtingen voldoet. De verkeersafwikkeling op het kruispunt ondervindt met de herleiding tot één rijstrook op de tak Broeke meer negatieve effecten dan er positieve zijn. Deze proefopstelling zal dan ook verwijderd worden.

Door deze proefopstelling is duidelijk dat in de definitieve uitwerking van het kruispunt de bestaande configuratie behouden zal blijven, zijnde als voorrangsweg de as Kruisstraat (kant Oudenaarde) – Broeke en met 2 rijstroken komende uit Broeke in nadering van het kruispunt.