Wegenwerken in Broeke

Broeke

Fase 3 : wegdeel Broeke tussen Oudestraat en kruispunt Broeke - S.M. Glorieuxlaan (excl. kruispunt)

Vrijdag 5 juli start in Broeke (gewestweg N48b) fase 3 van de wegen- en rioleringswerken. Tijdens deze werken wordt het openbaar domein volledig aangepakt en start de aanleg van nieuwe voetpaden, fietspaden, parkeerstroken, beplanting, een gescheiden riolering en een nieuwe wegverharding. Fase 1 en 2 werden reeds eerder uitgevoerd.

Het autoverkeer uit het zuiden wordt omgeleid via S.M. Glorieuxlaan, Broeke, Kammeland, Hogerlucht, Ommegangstraat, Kruisstraat.

Het autoverkeer uit het noorden wordt omgeleid via de Kruisstraat, Zonnestraat, C.Snoecklaan, Leuzesesteenweg, Viermaartlaan, Olifantstraat en Veemarkt.

Om het zwaar verkeer in het centrum te vermijden, wordt een afzonderlijke omleiding voorzien voor het vrachtverkeer vanuit Leupegem via Brakel en vanaf de Ommegangstraat via de Koekamerstraat.

Tijdens de werken wordt op de Ommegangstraat een snelheidsbeperking van 50 km/u ingevoerd. Vrachtverkeer vanuit het zuiden richting Gent wordt vanuit Lessen omgeleid via Geraardsbergen en Brakel. Er zal extra politiecontrole voorzien worden op de passage van vrachtverkeer in het centrum.

Huisvuilophaling
Er zullen verzamelpunten worden voorzien. De aannemer brengt de afvalcontainers naar deze punten waarna alles wordt opgehaald. Na de ophaling halen de bewoners hun afvalcontainer terug. De locatie van de verzamelpunten zal tijdig aan de bewoners worden gecommuniceerd.

Omleiding De Lijn

Omleiding wordt voorzien voor lijn 73 (stadslijn) en lijn 62 (Ronse-Oudenaarde). In onderstaande voorstelling (PDF) kan je hieromtrent een plannetje terugvinden.

Meer info...

De voorstelling (PDF) van deze infovergadering op donderdag 25 mei kan je hier opnieuw bekijken. 

Het plan van de heraanleg (PDF) kan je hier bekijken.