Wegenwerken in Broeke

Broeke

Fase 2 en fase 3 : start 20 mei 

Maandag 20 mei starten in Broeke (gewestweg N48b) fase 2 en fase 3 van de wegen- en rioleringswerken. Tijdens deze werken wordt het openbaar domein volledig aangepakt en start de aanleg van nieuwe voetpaden, fietspaden, parkeerstroken, beplanting, een gescheiden riolering en een nieuwe wegverharding. Fase 1, de werken van de nutsmaatschappijen, werd reeds eerder uitgevoerd.

Fase 2:  kruispunt Broeke-S.M.Glorieuxlaan

De eerste fase start op 20 mei en zou duren tot rond het bouwverlof in juli 2019. Hierbij wordt het kruispunt Broeke-S.M.Glorieuxlaan volledig opgebroken en heraangelegd.

Het autoverkeer uit het zuiden wordt omgeleid via S.M.Glorieuxlaan, Wolvestraat, Hogerlucht, Ommegangstraat en Kruisstraat. Het autoverkeer uit het noorden wordt omgeleid via de Kruisstraat, Zonnestraat, C.Snoecklaan, Leuzesesteenweg, Viermaartlaan, Olifantstraat en Veemarkt.

Om het zwaar verkeer in het centrum te vermijden, wordt een afzonderlijke omleiding voorzien voor het vrachtverkeer vanuit Leupegem via Brakel en vanaf de Ommegangstraat via de Koekamerstraat. Tijdens de werken wordt op de Ommegangstraat een snelheidsbeperking van 50 km/u ingevoerd. Vrachtverkeer vanuit het zuiden richting Gent wordt vanuit Lessen omgeleid via Geraardsbergen en Brakel. Er zal extra politiecontrole voorzien worden op de passage van vrachtverkeer in het centrum.

Fase 3: wegdeel Broeke tussen Oudestraat en kruispunt Broeke-S.M.Glorieuxlaan

Op het moment dat de onderlaag van het asfalt op het kruispunt Broeke-S.M.Glorieuxlaan afgewerkt is en berijdbaar, starten de werken op dit wegdeel. Tijdens deze fase verloopt de omleiding voor het autoverkeer uit het zuiden via S.M.Glorieuxlaan, Broeke, Kammeland, Hogerlucht, Ommegangstraat, Kruisstraat. De omleiding voor het autoverkeer uit het noorden en het vrachtverkeer is dezelfde als in fase 2.

Huisvuilophaling
Er zullen verzamelpunten worden voorzien. De aannemer brengt de afvalcontainers naar deze punten waarna alles wordt opgehaald. Na de ophaling halen de bewoners hun afvalcontainer terug. De locatie van de verzamelpunten zal tijdig aan de bewoners worden gecommuniceerd.

Omleiding De Lijn

Omleiding wordt voorzien voor lijn 73 (stadslijn) en lijn 62 (Ronse-Oudenaarde). In onderstaande voorstelling (PDF) kan je hieromtrent een plannetje terugvinden.

Meer info...

De voorstelling (PDF) van deze infovergadering op donderdag 25 mei kan je hier opnieuw bekijken. 

Het plan van de heraanleg (PDF) kan je hier bekijken.