Wegenwerken Broeke

Broeke

Donderdag 25 april om 19 u. in wijkschool Broeke

Binnenkort starten in Broeke (gewestweg N48b) de langverwachte wegen- en rioleringswerken. Naar aanleiding van deze werken wordt het openbaar domein volledig aangepakt en wordt de aanleg van nieuwe voetpaden, fietspaden, parkeerstroken, groenaanplant, een gescheiden riolering en een nieuwe wegverharding voorzien.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Ronse nodigen je uit om de infovergadering bij te wonen waarop je toelichting zal krijgen over de werkzaamheden, de timing, de fasering en het aspect mobiliteit. Er is ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de betrokken diensten.

Deze infovergadering vindt plaats op donderdag 25 april om 19 u. in wijkschool Broeke.