Vernieuwing spoorwegbruggen

Spoorwegbrug

Nieuwebrugstraat en Elzeelsesteenweg

Infrabel vernieuwt de spoorwegbruggen over de Nieuwebrugstraat en de Elzeelsesteenweg. Deze werken zijn nodig om de veiligheid en continuïteit van het treinverkeer te blijven garanderen. Bovendien wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om plaats te voorzien voor een nieuw fietspad naast het spoor.

Welke werken en wanneer?

Eerst zijn er de voorbereidende werken zoals de afbraak van de brugdekken (met uitzondering van het spoor) en het plaatsen van nieuwe draagbalken en retourmuren. Deze werken worden voornamelijk overdag uitgevoerd.

  • Nieuwebrugstraat : van 26 april tot 17 juni 2022
  • Elzeelsesteenweg : van 23 mei tot 1 juli 2022

Nadien volgt de renovatie van de landhoofden en de afwerking van de bruggen. Deze werken worden voornamelijk overdag uitgevoerd.

  • Nieuwebrugstraat : van 20 juni 2022 tot 23 december 2022
  • Elzeelsesteenweg : van 1 augustus 2022 tot 24 februari 2023 - doorgang mogelijk over 2 versmalde rijstroken. Er wordt gewerkt met een asverschuiving van de rijvakken.

Wat is de impact van deze werken?

Omwille van het gebruik van machines brengen deze werken geluidshinder met zich mee. Meestal wordt echter enkel overdag gewerkt. 

Omleidingen

De Nieuwebrugstraat is ter hoogte van de spoorwegbrug momenteel reeds afgesloten door de werken in de Beukenlaan. Hiervoor is dus geen bijkomende omleiding nodig.

De Waatsbrugstraat is afgesloten voor het verkeer ter hoogte van de Elzeelsesteenweg tot aan Blauwesteen, doorgang mogelijk voor voetgangers en fietsers. Via Blauwesteen en Hendrik Consciencestraat kan de Elzeelsesteenweg bereikt worden.

Aansluitende werken fietssnelweg

Bij het vernieuwen van de bruggen wordt naast de sporen ook ruimte voorzien voor het aanleggen van een fietspad langsheen het spoor. Aansluitend op deze werken van Infrabel, zullen de werken starten voor de aanleg van de fietssnelweg tussen het station en de Barreelstraat. Deze aanleg is in handen van de Provincie Oost-Vlaanderen.