Vernieuwing spoorwegbruggen

Spoorwegbrug

Nieuwebrugstraat en Elzeelsesteenweg

Infrabel vernieuwt binnenkort de spoorwegbruggen over de Nieuwebrugstraat en de Elzeelsesteenweg. Deze werken zijn nodig om de veiligheid en continuïteit van het treinverkeer te blijven garanderen. Bovendien wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om plaats te voorzien voor een nieuw fietspad naast het spoor.

Welke werken en wanneer?

Eerst zijn er de voorbereidende werken zoals de afbraak van de brugdekken (met uitzondering van het spoor) en het plaatsen van nieuwe draagbalken en retourmuren. Deze werken worden voornamelijk overdag uitgevoerd.

 • Nieuwebrugstraat : van 26 april tot 17 juni
 • Elzeelsesteenweg : van 23 mei tot 1 juli

Nadien volgt de afbraak van het spoordek en het plaatsen van nieuwe dekken. Deze werken worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Er zal die dagen dan ook 24 op 24 u. gewerkt worden. Gedurende deze dagen is er uiteraard geen spoorverkeer mogelijk.

 • Nieuwebrugstraat : van 17 tot 20 juni
 • Elzeelsesteenweg : van 1 tot 4 juli

Nadien volgt de renovatie van de landhoofden en de afwerking van de bruggen. Deze werken worden voornamelijk overdag uitgevoerd.

 • Nieuwebrugstraat : van 20 juni tot 8 juli
 • Elzeelsesteenweg : van 4 tot 8 juli en van 1 tot 31 augustus

Wat is de impact van deze werken?

Omwille van het gebruik van machines brengen deze werken geluidshinder met zich mee. Meestal wordt echter enkel overdag gewerkt. Tijdens de weekends waarin er doorlopend gewerkt wordt (voor het plaatsen van de nieuwe brug), is het treinverkeer onderbroken. Meer info omtrent de aangepaste dienstregeling kan je terugvinden via de reisplanner op www.nmbs.be of de NMBS-app. 

Bruggen afgesloten

De bruggen zijn afgesloten voor alle verkeer, inclusief voetgangers en fietsers:

 • Nieuwebrugstraat: 26 april - 8 juli
 • Elzeelsesteenweg: 23 mei - 8 juli.

Tijdens en na het bouwverlof laten verkeerslichten het verkeer alternerend door. Deze fase duurt van 8 juli tot eind augustus.  

Omleidingen

De Nieuwbrugstraat is ter hoogte van de spoorwegbrug momenteel reeds afgesloten door de werken in de Beukenlaan. Hiervoor is dus geen bijkomende omleiding nodig.

Omleiding voor de werken aan de brug op de Elzelestraat/Elzeelsesteenweg 

 • Voor het gewoon verkeer  via de Ovide Decrolylaan – Louis Pasteurlaan – Jules Bordetlaan – Pessemiersbrug en Olifantstraat.
   
 • Voor het zwaar verkeer:
  Voor het verkeer komende vanuit het zuiden: vanuit Lessen via de E429 tot afrit 31 – Leuzesesteenweg – César Snoecklaan – Berchemsesteenweg en Zandstraat
  Voor het verkeer komende vanuit het noorden: vanaf het kruispunt N60-Ommegangstraat via Zandstraat – Berchemsesteenweg - César Snoecklaan en Leuzesesteenweg

Aansluitende werken fietssnelweg

Bij het vernieuwen van de bruggen wordt naast de sporen ook ruimte voorzien voor het aanleggen van een fietspad langsheen het spoor. Aansluitend op deze werken van Infrabel, zullen de werken starten voor de aanleg van de fietssnelweg tussen het station en de Barreelstraat. Deze aanleg is in handen van de Provincie Oost-Vlaanderen.