Vernieuwen waterleiding Hoogstraat - Oswald Ponettestraat - Engelsenlaan

Vanaf maandag 7 december

Vanaf maandag 7 december 2020 start een volgende fase voor het vernieuwen van de waterleiding in de Hoogstraat – Oswald Ponettestraat en Engelsenlaan.

Er wordt gewerkt in de Engelsenlaan vanaf het rondpunt César Snoecklaan tot aan het kruispunt Doorniksesteenweg.
Tijdens deze werken is in de Engelsenlaan plaatselijk verkeer mogelijk met beurtelingse doorgang.

Deze werken zullen duren tot half februari 2021 (afhankelijk van de weersomstandigheden).