Verkoop perceel grond

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat er zal overgegaan worden tot de onderhandse verkoop van een perceel grond, eigendom van de stad, Jan Van Nassaustraat, gekadastreerd 2e afdeling sectie D nr 1500/B met een oppervlakte van 59a 49ca aan Brocap of een door haar op te richten venootschap, Waterlelielaan 1 te 9032 Wondelgem.

Het dossier ligt tot 24 augustus 2018 ter inzage bij de Technische Dienst, stadhuis, Grote Markt 12. Na verloop van het openbaar onderzoek en de behandeling door de gemeenteraad, zal de beslissing te raadplegen zijn op www.ronse.be.