Verkiezingen 2018: inschrijving voor niet-Belgen

verkiezingen

Inschrijven tegen ten laatste 31 juli 2018!

Burgers van vreemde origine die in Ronse wonen, kunnen zich inschrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Indien je je al hebt ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moet je je voor de verkiezingen van 2018 niet opnieuw inschrijven. De inschrijving blijft gelden zolang je voldoet aan de voorwaarden en je niet afziet van jouw hoedanigheid als kiezer.

Voorwaarden:

  • Je bent onderdaan van een EU-lidstaat of je hebt minstens vijf jaar lang ononderbroken jouw wettelijke hoofdverblijfplaats in België.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Ronse op 1 augustus 2018.
  • Je bent minstens 18 jaar op de dag van de verkiezingen (14 oktober 2018).
  • Je bent niet uitgesloten of geschorst van het kiesrecht op 14 oktober 2018.

Hoe?

Indien je je wil inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, moet je ten laatste op 31 juli 2018 een ‘aanvraag tot inschrijving’ indienen bij de dienst Burgerzaken. Kom hiervoor naar het stadhuis en breng zeker jouw vreemdelingenkaart mee. De dienst Burgerzaken onderzoekt of je voldoet aan de voorwaarden. Als uit deze controle blijkt dat je aan de voorwaarden voldoet, word je erkend als kiezer via een beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Je wordt persoonlijk van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Opgelet:  Als je eenmaal ingeschreven bent als kiezer, ben je verplicht om te gaan stemmen.