Vacature : verpleegkundige

WZC De Linde

Het woonzorgcentrum De Linde is erkend voor 152 bewoners in kamers voorzien van alle hedendaags comfort. Wij willen een nieuwe thuis creëren voor bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ons streefdoel om een open leef-, woon- en zorgcentrum te zijn waar men waardig kan leven, proberen wij te realiseren met het nodige respect voor de privacy en autonomie van de bewoners en hun familieleden.

Hiervoor zijn we dringend op zoek naar volgende functie:

VERPLEEGKUNDIGE (M/V/X) - voltijds - ploegensysteem (geen onderbroken diensten)
 
Diploma:

 • Master in de verpleegkunde
 • Bachelor in de verpleegkunde (A1)
 • Gegradueerde in de verpleegkunde (A2)

 

Taken:

 • Draagt bij tot de ontwikkeling van een klimaat van waardigheid, geborgenheid en veiligheid voor alle residenten van het woonzorgcentrum en tot een sfeer van samenwerking, respect en begrip ten aanzien van alle medewerkers van de instelling.
 • Voert verpleegkundige handelingen uit, zoals verzorging van wonden, aanbrengen van verbanden, bloedafname, plaatsen van en toezicht op sonden, …
 • Ziet toe op een goede hygiëne bij de toegewezen bewoners en stimuleert hun maximale zelfredzaamheid – ondersteunt waar zelfredzaamheid verminderd is (wassen, kleden, toiletbezoek, vocht- en voedsel inname …).
 • Staat in voor de medicatiebedeling aan de residenten en opvang nieuwe bewoners.
 • Helpt bij de logistieke taken op de afdeling en uitvoeren van een aantal administratieve taken.
 • Verwijst de familie door naar de hoofdverpleegkundige en vervangt de hoofdverpleegkundige bij zijn/haar afwezigheid. Begeleidt de huisartsen.
 • Houdt dagelijks de verzorgingsdossiers van de residenten bij, waarin de evolutie van hun fysische, psychische en sociale status kan opgevolgd worden.
 • Participeert aan diverse vormen van werkoverleg.
 • Binnen de equipe gegradueerde en gebrevetteerde verpleegkundigen kunnen er referentieverpleegkundigen aangeduid worden die, naast hun taken en bevoegdheden op hun afdeling, een werkgroep leiden.

Competenties :

 • Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben.
 • Integer, stressbestendig en flexibel zijn.

Ons aanbod :

Contract van onbepaalde duur - loon volgens wettelijke barema’s – relevante anciënniteit wordt onbeperkt verrekend - maaltijdcheques - fietsvergoeding en gedeeltelijke terugbetaling openbaar vervoer – hospitalisatieverzekering na 1 jaar – eindejaarspremie en dubbel vakantiegeld – verlofregeling van 26 dagen – groepsverzekering (2de pensioenpijler van 3%).

Interesse?

Bezorg uiterlijk op 18 juni 2021* jouw motivatiebrief, samen met cv, kopie diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (van maximum 3 maand oud) aan de personeelsdienst – Grote Markt 12, 9600 Ronse of via vacatures@ronse.be. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

*datum poststempel of e-sollicitatie telt!
 
Meer info? Contactpersonen: