Vacature: maatschappelijk werker

Sociaal Huis Ronse is dringend op zoek naar 

Maatschappelijk werker

B1-B2-B3 - voltijds (M/V/X)

Aanwerving in contractueel verband/vervangingscontract – voltijds

  Taken:

  • Meewerken aan de maximale toegankelijkheid van de dienstverlening en dit voor alle inwoners van de stad Ronse.
  • Opnemen van de doorverwijsfunctie: een informatieknooppunt waar de burger terecht kan met al zijn vragen rond welzijn en waar gericht wordt doorverwezen met een klantgerichte benadering en neutraliteit naar de burger.
  • Uitbouwen van een effectieve dienstverlening op maat van de cliënt. Mensen met welzijnsvragen worden op een doeltreffende wijze geholpen. Ofwel onmiddellijk verder geholpen ofwel doorverwezen naar de juiste collega, dienst of instelling.
  • Emancipatorisch werken. De zelfredzaamheid van de cliënt staat centraal. De cliënt wordt zo veel als mogelijk aangesproken om zelf stappen te zetten en zijn eigen situatie in handen te nemen.
  • Uitvoering van administratieve taken en rapportage.
  • Sociaal en financieel onderzoek en psychosociale begeleiding van cliënten in noodsituaties.
  • Bemiddelen met schuldeisers ihkv budgetbeheer binnen het kader van de privacywet.
  • Mee instaan voor de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde diensten ; optimalisering van de dienstverlening.
  • Indien nodig huisbezoeken afleggen, zodat er een totaalbeeld kan gevormd worden van de cliëntsituatie
  • Actief deelnemen aan overlegmomenten binnen de dienst: taakverdeling, verlofregeling, regeling van permanentie, doornemen van nieuwe wetgeving.
  • Afstemmen van de werkzaamheden van de eigen dienst op de werking van de andere diensten.
  • Optimaal gebruik maken van het voorziene IT-programma sociale dienst
  • Vertalen van maatschappelijke en bestuurlijke evoluties en verwachtingen in
  • Beleidsvoorstellen.
  • Signaleren van vastgestelde noden en behoeften van burgers d.m.v. regelmatige contacten en rapportering aan de hiërarchische overste(n), het vast bureau, het College van Burgemeester en Schepenen, de raad, andere diensten…
  • Opbouwen en  onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties met hulpverleners, instanties en organisaties buiten het Sociaal Huis die de hulp aan de cliënten kunnen bevorderen.

  Vereisten

  • je bent in het bezit van het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel
   maatschappelijk assistent of bachelor in de sociale gezondheidszorg op de uiterste inschrijvingsdatum.
  • Bij voorkeur ervaring in een sociale dienst en ruim inzicht in sociale wetgeving en tegemoetkomingen.

  Functiebeschrijving: klik hier

  Aanbod

  • Voltijds vervangingscontract van minimum 6 maand en optie contract onbepaalde duur na het slagen voor taal- en selectieproeven.
  • Weddeschaal B1-B3.
  • Flexibele uurregeling. Je werkdag begint tussen 7u30 en 8u30.
  • Permante vormings- en opleidingsmogelijkheden.
  • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering na 1 jaar, groepsverzekering, fietsvergoeding.
  • Overname van relevante ervaring.

  Meer info: 

  Inhoudelijk: Vera Haegeman - Stefanie Houtteman, hoofdmaatschappelijk werksters
  055 23 28 30, Stefanie.Houtteman@ronse.be of 055 23 28 29, Vera.Haegeman@ronse.be
  Administratief: Véronique Cristofoli, hoofd personeelsdienst, 055 23 27 27, Veronique.Cristofoli@ronse.be
   
  Interesse? 
  Voldoe je aan de gestelde vereisten? Bezorg dan uiterlijk tegen 20 oktober 2019 jouw kandidatuur, samen met CV, kopie diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (model 2) naar Veronique.Cristofoli@ronse.be