Vacature : kinesist WZC

kinesist

Vacature kinesist (M/V)

Niveau BV1 - BV3 (vervangingscontract).

Het woonzorgcentrum De Linde is erkend voor 152 bewoners in kamers voorzien van alle hedendaags comfort. Wij willen een nieuwe thuis creëren voor bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ons streefdoel om een open leef-, woon- en zorgcentrum te zijn waar men waardig kan leven, proberen wij te realiseren met het nodige respect voor de privacy en autonomie van de bewoners en hun familieleden.

Momenteel is het woonzorgcentrum De Linde op zoek naar een kinesist(e).
(Ook pas afgestudeerden komen in aanmerking.)

Functiebeschrijving : klik hier

 

 

Diploma:

 • Houder zijn van de beroepstitel van kinesitherapeut.
 • Houder van een universitair diploma in de kinesitherapie of een diploma van hoger onderwijs van het lange type buiten de universiteit in kinesitherapie (licentiaat of master in de kinesitherapie).
 • Indien behaald voor 1 november 2002, een diploma van kinesitherapie, na een opleiding van minstens 3 jaar in het voltijds hoger onderwijs (gegradueerde in de kinesitherapie).
 • Beschikken over een uittreksel uit het strafregister, waaruit blijkt dat de betrokkene niet werd veroordeeld wegens een misdrijf dat genoemd is in boek II, titel VII, hoofdstuk V, VI, VII, titel VIII, hoofdstuk I, II, artikel 422bis, IV en VI en titel IX, hoofdstuk I en II, van het Strafwetboek

Taken:

 • Draagt bij tot de ontwikkeling van een klimaat van waardigheid, geborgenheid en veiligheid voor alle residenten van het woonzorgcentrum en tot een sfeer van samenwerking, respect en begrip ten aanzien van alle medewerkers van de instelling.
 • Dient kinesitherapeutische zorgen toe aan de residenten, onder controle van de huisartsen en in overleg met de verantwoordelijke verpleegkundigen. Dit impliceert het behoud en de bevordering van hun mobiliteit, het behoud en de verbetering van hun spierkracht, de verbetering van hun ademhaling, het ondersteunen van alle bewegingen die nodig zijn om hun dagelijkse activiteiten te kunnen volbrengen (ADL), het verbeteren van hun behendigheid, concentratie en hun coördinatievermogen, bewoners uit hun sociaal isolement halen en bijdragen tot een geheugentraining door het leren onthouden van bewegingen.
 • Vervult de nodige administratieve taken.
 • Biedt, indien nodig, ondersteuning aan het animatieteam.
 • Staat in voor de relaxatietherapie.
 • Coördineert de hef- en tilopleiding t.b.v. de medewerkers van het rustoord en adviseert in hun dagelijkse praktijk.
 • Adviseert inzake ergonomische aspecten.
 • Kan m.b.t. de mobiliteit van de residenten naar de afdelingen voorstellen formuleren om tot betere resultaten te komen.
 • Neemt deel aan het multidisciplinair overleg op de afdelingen.
 • Rapporteert periodiek de evolutie van de residenten in hun zorgdossier.

Competenties:

 • Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
 • Integriteit
 • Flexibel
 • Initiatief nemen

 Ons aanbod:

 • Contract van bepaalde duur (vervangingscontract).
 • Loon volgens wettelijke barema’s (BV1-BV3).
 • Relevante anciënniteit wordt verrekend.
 • Maaltijdcheques.
 • Fietsvergoeding en gedeeltelijke terugbetaling openbaar vervoer.

 Contactpersonen: