Uitstel desactivatie kerncentrales Doel 1 en 2

kerncentrale

Project tot uitstel van de desactivatie van de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2

Raadpleging van het publiek over het milieueffectrapport

België telt 7 kerncentrales (Doel 1, 2, 3 en 4, en Tihange 1, 2 en 3) die samen ongeveer de helft van onze elektriciteitsproductie vertegenwoordigen.

Door de wet van 31 januari 2003 werd besloten om geleidelijk uit kernenergie voor de industriële elektriciteitsproductie te stappen. Het doel was om alle kerncentrales tegen 2025 te desactiveren, en meer specifiek Doel 1 en Doel 2 in 2015. Om de bevoorradingszekerheid te allen tijde te garanderen, werd echter door de wijziging van 28 juni 2015 aan de wet van 31 januari 2003 beslist de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar uit te stellen tot in 2025.

Bij een arrest van 5 maart 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze beslissing, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 tijdens de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling vergezeld van een publieke raadpleging.  

Duur van de raadpleging: van 15 april tot 15 juni 2021. Documentatie over de werken en de strategische beslissing kan je vinden op https://economie.fgov.be/nl/Doel1en2.

Raadpleging van het publiek : 15 april  - 15 juni 2021

De commentaren en adviezen worden aan de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie gericht binnen de voor de raadpleging gestelde termijn:

  • elektronisch via de onlinevragenlijst van de publieke consultatie
  • per post aan : 
    FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
    Publieke Consultatie Doel 1 en 2
    Albert II-laan 16, 1000 Brussel

De commentaren en adviezen moeten bij voorkeur verwijzen naar de titel of het specifieke deel van het project of van het milieueffectrapport waarop ze betrekking hebben.

Deelnemen aan de publieksraadpleging

Beslissing en opvolging

Na de publieke raadpleging en de andere raadplegingen, wordt een wetsontwerp bij het parlement ingediend. De bespreking van het wetsontwerp zal op de website van de Kamer van volksvertegenwoordigers geraadpleegd kunnen worden.