Toelage voor huisbrandolie of propaan in bulk

verwarming

Toekenning van een toelage van 225 euro

Voor gezinnen die met huisbrandolie of propaan in bulk verwarmen

Het economisch herstel na COVID-19 en de Russische invasie van Oekraïne veroorzaken een plotselinge stijging van de energieprijzen. Om de stijging van de energiefacturen voor gezinnen in te tomen, heeft de federale regering in het kernkabinet van 18 juni 2022 beslist om bij de aankoop van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor het verwarmen van hun hoofdwoning een toelage van 225 euro netto aan de gezinnen toe te kennen.

Deze maatregel heeft als doel een financiële steun toe te kennen aan het grootst mogelijk aantal burgers om hun te helpen het hoofd bieden aan de stijgende prijzen voor de verwarming van hun woning.

Deze kan online aangevraagd worden of per aangetekend schrijven.

Naast de aanvraag, moet ook nog bezorgd worden:

  • Factuur van levering
  • Betaalbewijs

Meer info op https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/regeringsmaatregelen-en/toekenning-van-een-toelage-van

Formulieren

Je vindt het invulformulier op het online platform van de FOD Economie. Vul het formulier in en onderteken het met behulp van jouw elektronische identiteitskaart.

Je kan het in te vullen formulier ook afdrukken of aan uw verdeler vragen en het ingevuld t.e.m. 10 januari 2023 per aangetekende zending aan de FOD Economie bezorgen:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Let op! Er zijn 2 soorten formulieren, afhankelijk van jouw type woning