Steun tijdens corona via het OCMW

covid19 subsidies

Heb je recht op maatschappelijke hulp?

Tijdens de coronacrisis heeft de Federale en Vlaamse regering budgetten vrijgemaakt om OCMW's toe te laten noodzakelijke hulpverlening toe te kennen aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen die getroffen zijn door de crisis.

De sociale gevolgen van de crisis laten zich reeds voelen op het vlak van de aanvragen voor sociale hulp bij de OCMW’s en de kans is groot dat deze in de komende maanden nog zullen toenemen. Kwetsbare groepen zijn bijzonder blootgesteld aan het risico om in armoede te belanden en de geleidelijke opheffing van de tijdelijke maatregelen op het niveau van de sociale zekerheid zullen ertoe leiden dat veel mensen bij de sociale hulp zullen terechtkomen. 

Om deze gevolgen aan te pakken heeft het Lokaal Bestuur Ronse een kader uitgewerkt om de meest kwetsbare doelgroepen te ondersteunen door financiële steun te verlenen en in te zetten op digitaliseren voor kinderen in het secundair onderwijs en studenten hogeschool.

Wie komt in aanmerking?

 1. Mensen die (tijdelijk) werkloos werden en inkomensverlies leden

Personen die sinds maart 2020 tot eind dit jaar minstens 1 maand (moet niet aaneensluitend zijn) op technische werkloosheid hebben gestaan, werkloos zijn geworden of gebleven ten gevolge van Covid en het financieel moeilijk hebben om facturen te betalen.

 1. Zelfstandigen in faillissement of éénmanszaken die geleden hebben

Zelfstandigen in faillissement of éénmanszaken die geleden hebben ten gevolge van Covid en die het moeilijk hebben om facturen te betalen. Hierbij wil het Lokaal Bestuur zelfstandigen ondersteunen om in hun persoonlijk onderhoud en dat van hun gezin te voorzien, niet om hun bedrijven te ondersteunen.

 1. Hulpgeld omwille van Covid

Iedereen die het sinds de crisis het moeilijk heeft om zijn rekeningen te blijven betalen: voedsel, huur, energie, medische kosten… kan een vraag tot hulp indienen. Voor deze  doelgroepen voorziet het Lokaal Bestuur een financiële steun, dit deels via het uitreiken van consumptiebonnen die te gebruiken zijn bij lokale handelaars.

 1. Gezinnen met kinderen in het secundair onderwijs of studenten hoger onderwijs

Sinds de lockdown is duidelijk dat het voor schoolgaande kinderen van alle leeftijden onontbeerlijk is om thuis beroep te kunnen doen op een computer. Vermits de kans bestaat dat er nog periodes van lockdown volgen en de lessen veel meer digitaal zullen verlopen, zullen kinderen/studenten die geen laptop ter beschikking hebben minder goed, tot niet kunnen meevolgen. Voor deze doelgroep voorziet het Lokaal Bestuur dan ook laptops en technische ondersteuning.

Inkomensgrens

Voor alle doelgroepen geldt er een inkomensgrens om beroep te kunnen doen op het aanbod: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 19.566,25 euro (verhoogd met 3.622,34 euro per persoon ten laste).

Download hier de folder 'Hulp voor burgers die financieel getroffen worden door de coronaviruscrisis'

Contactgegevens

Heb jij het moeilijk om jouw rekening te betalen en voldoe je aan één van deze doelgroepen neem dan contact op met:

Technisch werklozen, werkloos ten gevolge van COVID-19 en zelfstandigen:

Gezinnen met kinderen in het secundair onderwijs of studenten hoger onderwijs:

Maak een afspraak en breng alvast volgende documenten mee:

Technische werkloosheid:

 • Bewijs van technische werkloosheid van minstens 1 maand ( moet niet aaneensluitend zijn), indien mogelijk bewijs van de werkgever dat dit gelinkt is aan Covid;
 • Bewijs van gezamenlijk inkomen (aanslagbiljet of laatste loonfiches);
 • Rekeninguittreksels van de laatste 6 maanden.

Werkloosheid:

 • Bewijs werkloosheid van minstens 1 maand ( moet niet aaneensluitend zijn), indien mogelijk bewijs van de werkgever dat dit gelinkt is aan Covid;
 • Bewijs van gezamenlijk inkomen (aanslagbiljet of laatste loonfiches).
 • Rekeninguittreksels van de laatste 6 maanden.
 • Inschrijving in VDAB

Zelfstandigen:

 • Bewijs van overbruggingskrediet;
 • Bewijs van gezamenlijk inkomen (aanslagbiljet of bewijs boekhouder).
 • Rekeninguittreksels van de laatste 6 maanden.

Gezinnen met kinderen in het secundair onderwijs of studenten hoger onderwijs:

 • Bewijs van gezamenlijk inkomen (aanslagbiljet of laatste loonfiches)
 • Rekeninguittreksels van de laatste 6 maanden.