Staking : 7 en 13 februari 2019

Dienstverlening verstoord

Door de staking en de vakbondsacties van donderdag 7 en woensdag 13 februari 2019 is de dienstverlening van het stadsbestuur en OCMW ernstig verstoord zijn.
Sommige diensten zijn noodgedwongen gesloten voor het publiek. Een overzicht :

Update : dinsdag 12 februari - 14 uur

Stadhuis en OCMW : woensdag 13 februari

  • Dienst burgerzaken en bevolking : gesloten
  • Onthaal : gesloten
  • Stadskas : gesloten 

Buitendiensten : woensdag 13 februari

  • Recyclagepark: gesloten