Staking: 5 maart 2020

staking

Dienstverlening verstoord

Voor donderdag 5 maart werd er door verschillende vakbonden een stakingsaanvraag ingediend. De staking richt zich naar de zorgsector en het culturele veld maar ook andere sectoren kunnen deelnemen. Door de staking en de vakbondsacties van donderdag 5 maart kan de dienstverlening van het stadsbestuur en OCMW verstoord zijn. Sommige diensten zijn noodgedwongen gesloten voor het publiek. Een overzicht :

Update : donderdag 5 maart - 8.30 uur

Stadhuis en OCMW : donderdag 5 maart

  • Geen diensten gesloten 

Buitendiensten : donderdag 5 maart

  • Recyclagepark: gesloten