Staking : 16 mei 2018

Dienstverlening verstoord

Door de algemene staking en de vakbondsacties van woensdag 16 mei 2018 kan de dienstverlening van het stadsbestuur en OCMW ernstig verstoord zijn. Sommige diensten zijn ook gesloten voor het publiek :

Stadhuis

  • Dienst rijbewijzen gesloten
  • Dienst vreemdelingenzaken gesloten
  • Personeelsdienst gesloten

Buitendiensten

  • Recyclagepark gesloten 

 

Stadsdiensten gesloten donderdag 17 mei

Ter herinnering : op donderdag 17 mei zijn alle stadsdiensten gesloten. Op deze dag - die reeds geruime tijd gepland was - zijn alle personeelsleden van stad en OCMW aanwezig op het jaarlijks personeelstreffen van de stad. Alle diensten van stad en OCMW zijn gans de dag gesloten.