Schenkingen in strijd tegen corona

laptops schenking

Corona UPDATE : 31/03/2020 - 09.00 uur

Lions Ronse en Huis van het Kind Ronse bezorgen laptops aan kinderen in kwetsbare gezinnen

De uitbraak van de COVID19 crisis stelt de maatschappij voor heel wat uitdagingen. Eén van die grote uitdagingen is om ook de kinderen uit de meest kwetsbare gezinnen blijvend te betrekken bij het schoolgebeuren. Daarvoor hebben die kinderen een laptop nodig.  Heel vaak beschikken ze daar niet over. Het is echter van groot belang dat deze kinderen niet in een isolement geraken nu ze thuis moeten blijven. Om snel een antwoord te bieden aan deze nood en om die kinderen vooruit te helpen, slaan de “Lions Ronse” en het “Sociaal Huis Ronse - Huis van het Kind” de handen in mekaar.

Peter Vervaecke in naam van Lions Ronse 

“We vinden het uitermate belangrijk dat kinderen van kwetsbare gezinnen betrokken blijven bij het schoolgebeuren.  Door de sluiting van de scholen verloopt de uitwisseling van taken en informatie nu hoofdzakelijk digitaal.  Het zijn nu net de kinderen die meer opvolging nodig hebben die hiervan het slachtoffer dreigen te worden.  Heel vaak beschikken zij niet over een laptop en komen zo in een isolement terecht.  De schoolachterstand achteraf ophalen is niet zo evident. Het leek ons daarom van belang om snel aan die meest kwetsbare gezinnen een pc te bezorgen.  Onze leden hebben unaniem beslist dat we daarvoor het substantiële en symbolische bedrag van 9600 euro uittrekken voor de aankoop van 30 laptops.  Dit kadert volledig in onze ‘We Serve’ doelstelling om ‘lokaal en sociaal’ actief te helpen, met speciale aandacht voor jeugd en opvoeding. In samenwerking met de diensten van het Sociaal Huis zullen de laptops volgens het principe van ‘hoogste nood’ toegewezen worden aan de kwetsbare kinderen uit Ronse.”

Wim Vandevelde (Schepen en Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst)  

“Met het genereuze gebaar van de Lions Ronse en dankzij de grote inzet van onze medewerkers in het Sociaal Huis en Het Huis van het Kind zullen wij op vrij korte termijn een belangrijke nood kunnen lenigen. Door de COVID19-crisis en het feit dat de scholen reeds gesloten zijn sinds begin maart, zitten sommige gezinnen, en in het bijzonder de kinderen, nu in sociaal isolement. We proberen via dit aanbod de digitale kloof op te vangen zodat kinderen in staat zijn om verder de lessen te volgen of schooltaken te maken. We willen de laptops beschikbaar stellen voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Daar is ook volgens het onderwijsveld de nood het hoogst. Het stadsbestuur zal eveneens acht tweedehandscomputers schenken. Zo zullen we ongeveer 40 laptops beschikbaar hebben om daarmee meteen kinderen te helpen. Met medewerking van de IT diensten van de scholen maken we de computers gebruiksklaar. Alvast tijdens deze crisis worden de laptops gratis aangeboden. Ik houd eraan alle actoren die dit mogelijk hebben gemaakt van harte te danken. Deze ondersteuning is van onschatbare waarde voor het welzijn en voor de toekomst van die kinderen in de meest kwetsbare gezinnen in onze stad.”

Kiwanis bezorgen mondmaskers voor zorgdiensten

Ook serviceclub Kiwanis Club Ronse droeg reeds z'n steentje bij door het schenken van 1500 mondmaskers aan het stadsbestuur. Deze werden door de stad verdeeld onder de zorgdiensten zoals eerstelijnsvroedvrouwen, kinésisten, thuisverpleegkundigen etc.  

Het stadsbestuur dankt deze partners en alle andere mensen die hun steentje bijdragen in deze moeilijke tijden!