Samen maken we de mobiliteitsswitch

mobiliteitsswitch

Nieuwe visie op mobiliteit

In de toekomst zal het openbaar vervoer in Vlaanderen anders georganiseerd worden, dus ook in Ronse. Deze nieuwe visie op mobiliteit zal reizigers aanmoedigen om verschillende vervoersopties met elkaar te combineren: openbaar vervoer, fiets, deelwagens…

Efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer 

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen komen er snellere en frequentere bussen en trams. Op plaatsen waar er minder vraag is naar openbaar vervoer wordt er ingezet op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.

Hoppin maakt combimobiliteit eenvoudig 

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit. Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert om je bestemming te bereiken. Vlot en eenvoudig overstappen doe je op een Hoppinpunt. Dit is een knooppunt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). 

Op naar de mobiliteitsswitch

In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie van deze nieuwe mobiliteitsvisie. Ook Ronse werkt hieraan mee, binnen de vervoerregio Vlaamse Ardennen. De Hoppincentrale wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s.

Informatie