Ruimen van straatkolken

ruimen straatkolken

Donderdag 23 juni - donderdag 7 juli

In de periode van donderdag 23 juni tot en met donderdag 7 juli 2022 worden op het grondgebied van Ronse de straatkolken geruimd en veegwerken uitgevoerd. Hiervoor wordt in de straten die aan de beurt zijn een parkeerverbod ingevoerd.

>> Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening te houden met het parkeerverbod zodat de werken vlot kunnen verlopen.