Rooilijnplan verbindingsweg Georges Desmetstraat/Hermes Van Wynghenestraat

Onderzoek van Commodo en Incommodo 23 augustus 2019

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een onderzoek van commodo en incommodo is geopend over het ontwerp van rooilijnplan voor de verbindingsweg tussen de Georges Desmetstraat en de Hermes van Wynghenestraat.

De stukken zijn neergelegd op het stadhuis, ter inzage van het publiek. Inzage mogelijk op de Technische Dienst tot en met 23 augustus 2019.

Opmerkingen en klachten waartoe dit ontwerp aanleiding zou kunnen geven, moeten uiterlijk op 23 augustus 2019 per aangetekend schrijven opgestuurd of schriftelijk afgegeven worden tegen ontvangstbewijs bij het college van burgemeester en schepen gelast met het onderzoek. Proces-verbaal hiervan zal gesloten worden de laatste dag om 11 uur.

Conform art. 16 heeft de vaststelling van dit rooilijnplan ook gevolgen voor werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Na verloop van het openbaar onderzoek en na behandeling van eventuele bezwaren dient dit dossier door de gemeenteraad definitief te worden vastgesteld. Deze beslissing zal te raadplegen zijn op deze website (zie: Beleid). De beslissing kan ook geraadpleegd worden via voor publiek beschikbare computers in de bibliotheek.