Rond Ronse: samen op zoek naar verbinding

N60

Ook jouw mening over N60 telt!

De Werkvennootschap en het Departement Omgeving hernemen in opdracht van de Vlaamse Regering de procedure voor de N60 onder de naam ‘Rond Ronse.’ Het team achter ‘Rond Ronse’ gaat op zoek naar breed gedragen oplossingen voor verschillende uitdagingen in en rond Ronse. Dat doen ze door van meet af aan zoveel mogelijk belanghebbenden uit de streek te betrekken.

Op dinsdag 11 juni kon je tijdens een participatiesessie meedenken over de uitdagingen voor de streek rond Ronse. Heb je deze sessie gemist? Dan kan je de infopanelen nog steeds bekijken in het Belevingscentrum van Ronse (Dienst Ttoerisme - Hoge Mote).

Denk mee: vul de enquête in

Wil je nog mee nadenken over de troeven en knelpunten van de streek rond Ronse op het vlak van mobiliteit, voorzieningen en natuur…? Neem dan tot eind juli deel aan de enquête www.rondronse.be/enquete. Met de resultaten gaat het studieteam aan de slag. Natuurlijk kan ‘Rond Ronse’ niet alles oplossen waarover in de enquête vragen gesteld worden. Maar met een brede kijk op de troeven en noden van de streek komen de beste oplossingen naar voren!

Verschillende uitdagingen

‘Rond Ronse’ gaat enerzijds op zoek naar breed gedragen en duurzame oplossingen voor de mobiliteitsproblemen. Vandaag doorkruisen zowel de N60 als de N48, die zorgt voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Klein-Frankrijk, het stadscentrum. Het team wil een betere ontsluiting van de regio creëren door het realiseren van een bovenlokale verbinding op de N60. Daarnaast wordt ook ingezet op de verkeersveiligheid en leefbaarheid in en rond Ronse, en op het verhogen van de multimodale bereikbaarheid door degelijke alternatieven te onderzoeken voor de auto. Anderzijds wil ‘Rond Ronse’ ook een hefboom zijn om maatschappelijke meerwaarden in de regio te realiseren op vlak van kwalitatieve stedelijke ruimte, landschap, natuur en bebossing, landbouw, en erfgoed.

Expertises samenbrengen

De Vlaamse Regering heeft de start- en procesnota voor ‘Rond Ronse’ op 17 mei goedgekeurd. Rond beide nota’s wordt nu een publieke raadpleging georganiseerd, die loopt van 4 juni tot en met 2 augustus.‘Rond Ronse’ vertrekt niet van oplossingen, maar brengt in eerste instantie de noden in kaart waarvoor oplossingen gezocht moeten worden. Van daaruit worden samen met belanghebbenden de doelstellingen bepaald en wordt met hen naar oplossingen gezocht.

Je kan beide nota’s hier raadplegen:

Bezorg jouw standpunten, adviezen en opmerkingen

Van 4 juni tot en met 2 augustus kunnen de start- en procesnota worden geraadpleegd:

Je kan standpunten, adviezen, opmerkingen indienen:

  • Per brief gericht aan de gemeentebesturen van Ronse, Maarkedal of Kluisbergen. Je kan jouw reactie ook tegen ontvangstbewijs afgeven in de gemeentehuizen
  • Via www.omgevingvlaanderen.be
  • Per brief naar het Departement Omgeving of tegen ontvangstbewijs

Naast deze officiële inspraakmogelijkheden gaat het team achter ‘Rond Ronse’ ook op regelmatige tijdstippen in dialoog met alle belanghebbenden, en dus ook de burger. Op die manier wordt er gestreefd naar maximale participatie. Ga je graag in gesprek met de experten over een bepaald thema? Schrijf je in voor de huiskamergesprekken via www.RondRonse.be. Het team laat weten of ze bij jou langskomen.

Contact : 

mailadres : info@RondRonse.be
website : www.rondronse.be
adres : De Werkvennootschap - Team Rond Ronse, Sint-Lazaruslaan 4, 1210 Sint-Joost-ten-Node