Regeling voor huisvuil en luiers

afvalophaling

IVLA ≠ ILvA

Tot nader order blijft de inzameling van huisvuil, PMD, papier en karton gewoon plaatsvinden zoals vermeld op de afvalkalender. Hou er wel rekening mee jouw afval tijdig aan te bieden. Neem gerust een kijkje op de website van de intergemeentelijke vereniging IVLA voor een stand van zaken.

Opgelet: verwar dit niet met het nieuws van donderdag 19 maart dat ILvA niet langer papier inzamelt. ILvA is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Land van Aalst. ILvA nam deze beslissing zodat er meer vrachtwagens kunnen ingezet worden voor de inzameling van de andere fracties. Deze maatregel zorgt er ook voor dat er in de cabine een veilige afstand tussen de medewerkers kan bewaard blijven.

Maar deze maatregel is voorlopig niet van toepassing bij IVLA, die in de Vlaamse Ardennen instaat voor de afvalophaling!

Luiers (in witte zakken) mogen naast diftarcontainer

Omdat het recyclagepark gesloten is tot en met 5 april kun je daar voorlopig niet meer terecht met luierafvalzakken. Daarom worden uitzonderlijke maatregelen genomen voor de komende week van 30 maart. Dan zijn namelijk de ophaalrondes voor huisvuil, blauwe zak en papier en karton gepland.
Je mag – uitzonderlijk – naast de huisvuilcontainer witte luierzakken zetten.
 
Let op: 

  • enkel de officiële witte luierzakken die anders gebruikt worden om naar het recyclagepark te gaan met luierafval mogen gebruikt worden
  • maximum 3 witte luierzakken per ophaalpunt
  • de zakken worden NIET mee gewogen (en dus niet gefactureerd)