Regeling voor huisvuil en luiers

afvalophaling

IVLA ≠ ILvA

Tot nader order blijft de inzameling van huisvuil, PMD, papier en karton gewoon plaatsvinden zoals vermeld op de afvalkalender. Hou er wel rekening mee jouw afval tijdig aan te bieden. Neem gerust een kijkje op de website van de intergemeentelijke vereniging IVLA voor een stand van zaken.

Opgelet: verwar dit niet met het nieuws van donderdag 19 maart dat ILvA niet langer papier inzamelt. ILvA is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Land van Aalst. ILvA nam deze beslissing zodat er meer vrachtwagens kunnen ingezet worden voor de inzameling van de andere fracties. Deze maatregel zorgt er ook voor dat er in de cabine een veilige afstand tussen de medewerkers kan bewaard blijven.

Maar deze maatregel is voorlopig niet van toepassing bij IVLA, die in de Vlaamse Ardennen instaat voor de afvalophaling!

Luiers (in witte zakken) mogen naast diftarcontainer

Week 30 maart - 3 april

Omdat het recyclagepark gesloten is tot en met 5 april kun je daar voorlopig niet meer terecht met luierafvalzakken. Daarom worden uitzonderlijke maatregelen genomen voor de komende week van 30 maart. Dan zijn in Ronse de gewone ophaalrondes voor huisvuil, blauwe zak en papier en karton gepland. Je mag deze week – uitzonderlijk – naast de huisvuilcontainer witte luierzakken zetten.

  • Je hoeft dit niet vooraf aan te vragen. 
  • Zet de witte luierzakken (max. 3) gewoon naast je groene Diftarcontainer

Week 6 april - 10 april

In deze week is er in Ronse geen afvalophaling, maar wordt er UITZONDERLIJK een aparte luierophaling voorzien.
Wat moet je doen om hiervan gebruik te maken?

  • Vraag een luierophaling aan via de groene lijn 0800 90 270 of 055 30 27 13. Zonder aanvraag lukt het niet!
  • De juiste ophaaldag zal meegedeeld worden
  • Vanaf 7 april kan je ook weer gewoon terecht op het recyclagepark met de witte luierzakken

Let op: 

  • enkel de officiële witte luierzakken die anders gebruikt worden om naar het recyclagepark te gaan met luierafval mogen gebruikt worden
  • maximum 3 witte luierzakken per ophaalpunt
  • de zakken worden NIET mee gewogen (en dus niet gefactureerd)