Regeling Offerfeest 2018

schapen

Geen inrichting tijdelijke slachtvloer in Ronse

Omwille van nieuwe technische regels wat betreft het slachten van schapen (o.a. de fixatie van de dieren) ziet het slachthuis van Ronse af van haar samenwerking met het stadsbestuur voor de organisatie van het Offerfeest 2018. Binnen de huidige Vlaamse regelgeving kan in 2018 en in het kader van het Offerfeest enkel onverdoofd geslacht worden in een erkend slachthuis. Vanaf 2019 is het overal verboden om onverdoofd te slachten.

Het stadsbestuur heeft dan ook spijtig genoeg geen alternatief binnen het huidig wettelijk kader. Dit is ook het geval voor de meeste Vlaamse gemeenten.

Concreet betekent het dat er dit jaar NIET kan ingeschreven worden via de diensten van de stad Ronse voor het ritueel slachten van een schaap.

Het ritueel thuis slachten blijft hoe dan ook verboden.

Tegemoetkoming stad Ronse

In het kader van het Offerfeest 2018 komt het stadsbestuur wel tussenbeide voor € 20 in de kosten van een particuliere slachting in een erkend slachthuis.

Hoe bekomen:

  • Met een formulier af te halen aan het onthaal van het Sociaal Huis (O. Delghuststraat 62, 9600 Ronse)
  • Formulier ingevuld terug te bezorgen voor 31 augustus 2018.

Tussenkomst:

Per gezin : één tussenkomst van 20 €

Je kunt steeds de integratiedienst contacteren voor meer informatie via 055 23 28 31 of integratiedienst@ronse.be