PFAS vervuiling in Vlaanderen

PFAS-vervuiling

Informatie via nieuwe website

De laatste weken was er heel wat te doen omtrent PFAS-vervuiling. Om op alle vragen een antwoord te bieden, heeft de Vlaamse regering Karl Vrancken aangesteld voor één jaar, als opdrachthouder van de PFOS-problematiek. Hij zal regelmatig communiceren en zal de wetenschappelijke expertise bundelen.

Voor Ronse zijn er momenteel geen voorzorgsmaatregelen voorzien. Het Agentschap Zorg & Gezondheid en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM volgen de situatie op in heel Vlaanderen en plannen eventuele verdere onderzoeken. De brandweerzone Vlaamse Ardennen deelt alvast mee dat er rond de kazerne in Ronse geen problemen te verwachten zijn.

Nieuwe website online

In het kader van de PFOS-problematiek lanceerde de Vlaamse Overheid half juni een nieuwe website met informatie over de PFOS-verontreiniging in de Antwerpse regio:  www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling. Op deze website vind je achtergrondinformatie over PFAS en toelichting bij de voorzorgsmaatregelen die de regering aankondigde voor een aantal gemeenten (Zwijndrecht, Willebroek, Mechelen, Kleine Brogel).

Het is de bedoeling dat alle informatie rond PFAS vervuiling op deze website gecentraliseerd, aangevuld en geactualiseerd wordt.

Als je het antwoord op je vraag niet vindt op deze website, kun je terecht op het e-mailadres pfas@vlaanderen.be .

© foto : Bond Beter Leefmilieu