Oproep vrijwilligers verkiezingen

stembureau

Zondag 26 mei 2019

Om de verkiezingen vlot te laten verlopen moet het hoofdbureau beroep doen op de inzet van vele burgers. Zo zijn er voor Ronse / Kluisbergen 65 voorzitters en secretarissen nodig en 260 bijzitters en 260 plaatsvervangende bijzitters. Vrijwilligers die bereid zijn om als voorzitter of bijzitter op te treden in een stembureau of telbureau zijn dan ook van harte welkom!

Wil je op zondag 26 mei 2019 de verkiezing eens ‘achter de schermen’ meemaken? Ben je Belg en stemgerechtigd in Ronse of Kluisbergen? Dan ben jij de geknipte persoon!

Taken stembureau

De voorzitters worden bijgestaan door bijzitters die instaan voor:

  • aannemen van identiteitskaart en personenlijst controleren
  • afstempelen van de oproepingsbrief
  • kiezers in het stemhokje helpen als ze daarom vragen
  • volmachtformulieren controleren

Taken telbureau

Het telbureau telt de papieren stemmen van een aantal stembureaus.

De stad zorgt voor ontbijtkoeken, broodjeslunch, koffie en frisdrank. Je ontvangt ook een vergoeding of als werknemer van de stad / OCMW Ronse heb je recht op dienstvrijstelling op de eerstvolgende werkdag na de verkiezingen.

Je opgeven als vrijwilliger kan via bestuursadministratie@ronse.be