Oproep voor het maken van mondmaskers

mondmaskers

Directie WZC De Linde doet volgende oproep:

"Bij deze wensen wij een beroep te doen op jullie solidariteit. Zoals jullie wellicht reeds via sociale media vernamen, zijn vrijwilligers op verschillende locaties gestart met het samenstellen van mondmaskers. Wel, ook onze bewoners en ons personeel hebben de komende weken / maanden wellicht nood aan bijkomende bescherming. Het merendeel van onze leveranciers heeft immers te kampen met een stockbreuk tot minstens half mei. Aangezien we momenteel onmogelijk kunnen inschatten wat de komende weken zullen brengen, is het aangewezen om vooruitziend te zijn.

Patroon en werkwijze

Haal jullie naaimachines boven en trommel jullie vriend(inn)en en/of familie op om bij hen thuis hetzelfde te doen. Volgend patroon en werkwijze worden aanbevolen door FOD Volksgezondheid: https://maakjemondmasker.be/. Andere patronen die online circuleren zijn niet getest, dus mogelijk niet veilig. Uiteraard zijn wij er ons van bewust dat deze niet gecertificeerd zijn, evenwel kan elke vorm van bijkomende bescherming finaal een verschil maken.

Materialen

Iedereen die een handje wil toesteken, doch niet over de nodige materialen beschikt, kan dit opvragen via muziekbos@ronse.be. Wij zorgen voor de nodige materialen en contacteren jullie vervolgens.

Jullie hebben de voorbije jaren al meermaals bewezen dat jullie over een groot hart beschikken. Wij zijn er dus van overtuigd dat jullie dit deze keer ook zullen tonen!

Team WZC De Linde rekent alvast op jullie!"