Oproep hernieuwing adviesraden

Kandidaten gezocht

Ronse telt heel wat verschillende adviesorganen. De stedelijke adviesraden zijn een belangrijke motor in het verenigingsleven en geven burgers de kans om een bijdrage te leveren aan het lokaal beleid. Zij geven advies aan het stadsbestuur over een bepaald thema of doelgroep. Vaak is hun advies verplicht bij het indienen van dossiers bij de hogere overheden. Daarnaast staan de adviesraden vaak ook in voor de organisatie of de hulp bij evenementen zoals bv. Ronse Run, Gedichtendag etc. Op deze website vind je uitgebreide informatie over de werking en de samenstelling van de verschillende raden in Ronse.

Bij de installatie van een nieuwe gemeenteraad worden deze raden ontbonden en opnieuw samengesteld. Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur 2019 - 2024 dienen de stedelijke adviesraden dus hernieuwd te worden. In Ronse is dit het geval voor de GECORO, het Fiertelcomité, de stedelijke raad der Bommels en de stedelijke adviesraden voor onderwijs, jeugd, milieu, welzijn, sport, cultuur en wonen.

Het stadsbestuur lanceert dan ook een warme oproep naar alle burgers en verenigingen in Ronse om zich kandidaat te stellen en vertegenwoordigers aan te duiden voor een van deze adviesraden. Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur indienen tot ten laatste 31 december 2018 via info@ronse.be of bij één van de ondersteunende diensten.