Openstaande vacatures

vacatures

“REDDER” (M/V) – C1-C3 (statutair/contractueel)
Werfreserve van 3 jaar

Met het vooruitzicht op de bouw van een nieuw en stijlvol zwembadcomplex, is het stadsbestuur op zoek naar gemotiveerd personeel. Ben je sportief en wil je deel uitmaken van een moderne, dynamische organisatie, dan is deze job vast iets voor jou!

Taken:

 • onthaal
 • kassa
 • toezicht aan het zwembad
 • veiligheid van de gebruikers
 • zwemlessen geven
 • afnemen van zwembrevetten
 • onderhoud van de accommodaties van het zwembad en het zwembad zelf

Voorwaarden:

 • diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld
 • houder zijn van het hoger reddersbrevet

Er wordt van jou verwacht dat je:

 • bereid bent tot weekendwerk
 • verantwoordelijkheidszin hebt en aandacht voor veiligheid
 • klantgericht bent
 • kennis hebt van redderstechnieken en EHBO

Aanbod:

 • automatische periodieke loonsverhogingen
 • geldelijke valorisatie tot 10 jaar rechtstreekse nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector
 • extra legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering…) en een flexibele vakantieregeling
 • duurzame tewerkstelling en voortdurende vorming

Solliciteren kan als volgt:

Verstuur tegen uiterlijk 26 januari 2018 je schriftelijke kandidatuur (poststempel geldt als bewijs), samen met CV, kopie diploma, hoger reddersbrevet en een recent uittreksel uit het strafregister aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 12 te 9600 Ronse. Kandidaturen kunnen ook afgegeven worden tegen ontvangstbewijs. Vermeld indien mogelijk een mobiel telefoonnummer en e-mail adres in je sollicitatie. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. De taalwetgeving is van toepassing. Het taalexamen zal plaatsvinden op dinsdag 27 februari 2018.

Meer info over de examenprocedure, loonvoorwaarden, functieomschrijving… kan je opvragen bij de personeelsdienst van de stad Ronse via vacatures@ronse.be.

Version française sur demande.

 

“TECHNISCH BEAMBTE / ARBEIDER WEGENIS” (M/V) – E1-E3 (statutair/contractueel)
Werfreserve van 3 jaar

Het stadsbestuur van Ronse is op zoek naar handige en gemotiveerde medewerkers die instaan voor het kwalitatief onderhoud van de wegen.

Taken:

 • hulp bieden bij onderhoudswerken bij de dienst wegenis
 • onderhoud rioleringen en wegeniswerken
 • herstellingen
 • transport materiaal

Voorwaarden:

Er is geen diploma of ervaring vereist. Basiskennis en een rijbewijs B zijn een pluspunt.

Er wordt van jou verwacht dat je:

 • handvaardig bent en praktische vaardigheden bezit die voor de uitoefening van de functie nodig zijn
 • discreet, stipt en hulpvaardig bent en in team kan werken
 • aandacht hebt voor veiligheid
 • bereid bent tot sporadisch avond- en weekendwerk

Aanbod:

 • automatische periodieke loonsverhogingen
 • geldelijke valorisatie tot 10 jaar rechtstreekse nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector
 • extra legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering…) en een flexibele vakantieregeling
 • duurzame tewerkstelling en voortdurende vorming

Solliciteren kan als volgt:

Verstuur tegen uiterlijk 26 januari 2018 je schriftelijke kandidatuur (poststempel geldt als bewijs), samen met CV en een recent uittreksel uit het strafregister aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 12 te 9600 Ronse. Kandidaturen kunnen ook afgegeven worden tegen ontvangstbewijs. Vermeld indien mogelijk een mobiel telefoonnummer en e-mail adres in je sollicitatie. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. De taalwetgeving is van toepassing. Alle examenverrichtingen zijn in het Nederlands.

Meer info over de examenprocedure, loonvoorwaarden, functieomschrijving… kan je opvragen bij de personeelsdienst van de stad Ronse via vacatures@ronse.be.

Version française sur demande.