Openbaar onderzoek waterbeheerplanning

Volvanwater

19 december 2018 – 18 juni 2019

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf jouw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.