Openbaar onderzoek trage wegen Z-O Ronse

trage weg

Herwaardering trage wegen

Ronse maakt werk van de herwaardering van haar trage wegen (= kleine wegjes voor niet-gemotoriseerd verkeer) en kan daarvoor rekenen op ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA). Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt. De vraag groeit om trage wegen zo veel mogelijk opnieuw toegankelijk te maken. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of het werk fietsen, wordt een wandelingetje met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Bovendien is ook de natuur- en erfgoedwaarde van deze wegen erg belangrijk.

Opmaak actieplannen

Via een actieplan wil het stadsbestuur komen tot een netwerk van trage wegen voor voetgangers en fietsers. Er staan in het actieplan algemene acties rond herwaardering van trage wegen maar ook specifieke acties per weg gaande van aanpassingswerken, actief openstellen of verplaatsen van trage wegen tot het afschaffen van bepaalde trage wegen en creëren van nieuwe ontbrekende verbindingen. Uit praktische overwegingen werd voor de opmaak van de actieplannen het grondgebied Ronse opgedeeld in 4 deelgebieden. In november 2011 werd het actieplan voor het eerste deelgebied, ten noordoosten van Ronse, goedgekeurd door de gemeenteraad.

Nu is het tweede gebied, het zuidoosten van Ronse, aan de beurt. Dit is het gebied ten zuiden van de Ninoofsesteenweg en ten oosten van de Elzeelsesteenweg. Via info- en overlegvergaderingen werd de mening gevraagd van alle mogelijke betrokkenen rond de trage wegen in dit gebied. De opmerkingen en suggesties uit de inspraakronde werden gebundeld in een adviesnota die verder werd uitgewerkt tot een actieplan met concrete voorstellen.

Openbaar onderzoek actieplan Z-O Ronse

Vooraleer het actieplan definitief ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad, organiseert de stad een openbaar onderzoek. Je kan hier het actieplan raadplegen of inkijken op de dienst Mobiliteit en Duurzaamheid. (Elke werkdag tussen 8.30 en 12 u., op woensdag ook tussen 13.30 en 16 u.) Alle opmerkingen en suggesties op dit actieplan kunnen tot en met 31 mei worden overgemaakt per brief aan het college van burgemeester en schepenen (Grote Markt 12, 9600 Ronse) of per email naar mobiliteit@ronse.be.

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij de dienst mobiliteit en duurzaamheid op mobiliteit@ronse.be of 055/232.751).

Je kan hier de kaarten raadplegen: