Open call voor beeldend kunstenaars

Maak een kunstinstallatie aan de oude spoorweglijn 87 te Ronse

Deadline: 21 februari 2023

Het lokaal bestuur Ronse start in het kader van het Leader-project “Beleef mee(r) in de Vlaamse Ardennen” een opdracht op voor beeldend kunstenaars. De oude spoorweglijn 87 vormt het tracé van dit project, waarbij de natuur en meer specifiek het oude spoorweglandschap centraal staan. Het is de bedoeling om via het creëren en positioneren van een kunstinstallatie een extra belevingswaarde te geven aan de voormalige spoorlijn. De combinatie van het kunstwerk in relatie tot het landschap moet de beleving compleet maken.

De maximale kostprijs wordt geraamd op € 31.000,- incl. btw (€ 25.000,- productiekosten - € 6.000,-)

Het kunstwerk zal gepositioneerd worden op de grens Ronse-Russeignies, op het einde van de fietssnelweg “oude spoorweglijn 87” t.h.v. Rozenaaksesteenweg, 9600 Ronse.

Reglement

De opdracht wordt toegekend bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (overheidsopdracht). 

  • Alle voorwaarden voor het indienen van een offerte zijn opgenomen in een bijzonder bestek.
  • Geïnteresseerden kunnen dit bestek opvragen bij de stad Ronse via: els.deconinck@ronse.be
  • Offertes, opgesteld in het Nederlands, moeten uiterlijk dinsdag 21 februari 2023 om 12.00 uur in het bezit zijn van het stadsbestuur Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse.

Voor bijkomende inlichtingen over de inhoud van de opdracht kan u contact opnemen met Jasmine De Cock (Dienst Projecten).

Met de steun van: