Onderhoudswerken aan de Sint-Martensbeek

In opdracht van de Provincie Henegouwen en de Wateringue.

Vanaf maandag 1 februari 2021 zullen onderhoudswerken worden uitgevoerd aan de waterloop S-395 Sint-Martensbeek in opdracht van de Provincie Henegouwen en de Wateringue.

De S-395 Sint-Martensbeek is een waterloop van 2de categorie en loopt over de gemeenten Saint-Sauveur, Dergneau en de stad Ronse.

Volgende werken worden uitgevoerd:

  • Het verhakselen van de aanwezige begroeiingen die de goede doorstroming verhinderen in de loop en de bermen van de waterloop;
  • Het oppervlakkig en/of ten gronde reinigen van de waterloop;
  • Het reinigen van de kunstwerken;
  • Het wegnemen en afvoeren van verschillend afval (stenen, hout, plastiek,…);
  • Het wegnemen van bomen die op de loop of de bermen staan en die de goede doorstroming hinderen.

De aannemer die voor de werken werd aangesteld is de firma Emilien Huart, Rue de Brigaude 15 te 7534 Maulde.

Indien uw eigendom langs de S-395 Sint-Martensbeek gelegen is, wordt het volgende gevraagd:

  • Om eventuele huurder op de hoogte te brengen van de voorziene werken.
  • Om de noodzakelijke maatregelen voor uw eigendom te treffen in functie van de werken of voor uw eventueel gebruik van de waterloop.
  • Om de grenspalen na te zien en de ligging van de eventuele aanwezige drainage ter hoogte van de waterloop aan te duiden in functie van de uitvoering van de werken.

Meer informatie kan bekomen worden bij :
- De heer Christian Spileers, voorzitter van La Wateringue  de La Rhosnes – tel 0496/46.13.87
- De heer Stéphane Van Quickelberghe, Chef van de technische afdeling van de Provincie Henegouwen tel 0492/91.52.09