Nog geen nieuwe blauwe zak voor PMD

PMD)-zak

Nog even geduld...

Je hebt er vast al van gehoord. Binnenkort gaan we nog meer sorteren en recycleren, want in de "nieuwe" blauwe PMD-zak (die trouwens gewoon dezelfde blijft) zullen meer verpakkingen mogen dan vroeger. Dit is evenwel nog niet het geval voor gemeenten aangesloten bij I.VL.A. Zeker nog in 2019 blijft de PMD-zak in zijn huidige vorm bestaan, waarbij de P staat voor plastic flessen en flacons.

Waarom nog niet bij I.VL.A.?

De uitbreiding wordt stap voor stap ingevoerd over het hele land. Op die manier krijgt iedereen de tijd om zich goed voor te bereiden. Bij de invoering zijn immers heel veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven... Het kan dus dat in een buurgemeente of op uw werk de nieuwe sorteerregels al gelden, terwijl dat in Ronse nog niet het geval is.

Wanneer dan wel?

IVLA verwacht te kunnen starten met de uitgebreide PMD-inzameling in 2020.

Tot eind dit jaar wijzigen de sorteerregels dus niet. Dit wil zeggen dat champignonbakjes, yoghurtpotjes en plastic zakjes nog steeds bij het restafval horen of selectief (gratis) kunnen aangeboden worden op het recyclagepark. Meer informatie vind je hier. Zodra dit verandert zal er via diverse kanalen worden gecommuniceerd.