Nieuwe veiligheidsmaatregel rook- en vuurverbod

In bossen en natuurgebieden

Deze tijdelijke veiligheidsmaatregel gaat in op 23 juni 2021 en loopt af op 30 september 2021.

Als het risico op natuurbranden de kleurcode geel, oranje of rood krijgt, is het verboden te roken of vuur te maken in bossen en natuurgebieden, behoudens koken in het kader van kampen op vaste plaatsen, met de nodige voorzorgsmaatregelen. Deze voorzorgsmaatregelen kan je in dit besluit terugvinden. 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

  • In diverse natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich momenteel situaties van droogte die zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich kunnen mee brengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook dringend vermeden worden. Een bos- of natuurbrand leidt geregeld tot of kan leiden tot de vernietiging van tientallen, soms honderden hectares aan waardevolle natuur. Dit heeft een ernstige impact op het voortbestaan van de aanwezige, vaak ook beschermde, habitats en soorten waaronder Europees te beschermen habitats en soorten. Bovendien is het ook erg nadelig voor de andere functies van de natuur- en bosgebieden, waaronder de sociale functie. Om al deze redenen is het noodzakelijk dringend een verbod op het maken van vuur uit te breiden en een rookverbod in te voeren in een brede waaier van bos- en natuurgebieden teneinde het risico op natuur- en bosbranden zo veel mogelijk te beperken.
  • De bos- en natuurwetgeving bevat momenteel wel enkele bepalingen die het maken van vuur verbieden, doch slechts in welbepaalde types van gebieden. Deze wetgeving bevat geen expliciet rookverbod. Deze veiligheidsmaatregel wil aanvullend werken.
  • Het moet evenwel mogelijk zijn om onder gecontroleerde omstandigheden en mits het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen, vuur te kunnen maken om te kunnen koken tijdens kampen.

De kleurcode wordt berekend door Natuur en Bos en wordt vermeld op www.natuurenbos.be.