Mogelijke geurhinder bij werken Utexbel

geurhinder

Ninovestraat

Na het stilleggen van de draadververij activiteiten op de site Utexbel Ninovestraat is het bufferbekken langs de Molenbeek buiten gebruik. Het slib ligt er nog steeds en dat moet verwijderd worden.

Nu woensdag 14 juni 2023 wordt gestart met het ruimen van het slib. Mogelijk treedt hierbij geurhinder op.

Utexbel heeft in de buurt een infobrief bedeeld. Indien u toch bijkomende vragen zou hebben of toch geur of andere hinder zou willen melden kan dit via het Utexbel meldpunt op 055 23 12 11 of melding@utexbel.be.

Hoe lang de werken zullen duren is vooraf niet te zeggen.