Maatregelen verlengd tot 19 april

UPDATE : vrijdag 27 maart - 19.00 u. 

Vrijdagavond 27 maart verlengde de Nationale Veiligheidsraad de versterkte maatregelen in de strijd tegen het corona-virus.
Meer info vind je op https://crisiscentrum.be/nl of info-coronavirus.be.
Het telefoonnummer 0800 14 689 blijft bereikbaar (8 tot 20 uur) om vragen van burgers te beantwoorden.

Bekijk hier de officiële lijst met veelgestelde vragen (FAQ).

De onderstaande maatregelen traden in werking op woensdag 18 maart op de middag en worden gehandhaafd tot en met zondag 19 april. De maatregelen zullen blijvend geëvalueerd worden en kunnen nog verlengd worden tot en met zondag 3 mei.

Burgers zijn verplicht om thuis te blijven en zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden:

 • Behalve om naar het werk te gaan
 • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen);
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Wandelen, lopen en fietsen zijn toegestaan. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of met één (dezelfde) vriend. Met deze persoon moet een afstand van 1,5 meter bewaard worden. Verplaatsingen zijn hiervoor niet toegelaten en worden beschouwd als niet-essentieel.
 • Samenscholingen van meer dan 2 personen zijn verboden.

Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de 2 werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van nietnaleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.

 • Daarnaast zal de toegang tot supermarkten worden gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten. 

 • Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten.
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing.

 • Ook kappers zijn verplicht gesloten.

Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd.

Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 19 april verboden.

Markten in de open lucht worden gesloten. Voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

In lijn met deze richtlijnen zijn onderstaande maatregelen van kracht in Ronse :

Recyclagepark gesloten

Op vraag van de minister worden alle recyclageparken in Vlaanderen gesloten. Het recyclagepark van Ronse zal vanaf deze middag dus gesloten zijn. Deze regeling geldt voorlopig voor onbepaalde duur.

De gewone ophaling van huisvuil (Diftar) blijft (voorlopig) gewoon doorgaan!

Geboorteaangifte kan digitaal

Kersverse ouders kunnen het document van het ziekenhuis digitaal bezorgen aan de dienst Burgerzaken via bevolking@ronse.be. Vermeld ook je telefoonnummer. De medewerkers van de dienst bezorgen jou vervolgens digitaal alle nodige documenten. Meer info: dienst Burgerzaken 055 232 787

Vakantiewerking en sportkampen

De geplande sportkampen en speelpleinwerking (in de Paasvakantie) GAAN NIET DOOR

Speelpleintjes gesloten

De (formele) speelpleintjes in de stad worden gesloten voor het publiek om te vermijden dat er te veel kinderen (gezinnen) op dezelfde plaats samenkomen. Het gaat concreet over :

 • Speelplein sportzone en skatepark 
 • Speelplein Cyr Cambierstraat
 • Speelplein Stookt, E. Picardlaan
 • Speelplein Beekstraat
 • Speelplein Scheldekouter

Zitdagen in Sociaal Huis geannuleerd

De zitdagen van volgende diensten zijn geannuleerd tot minstens zondag 19 april:

 • Federale pensioendienst 
  => Je kan de Pensioendienst contacteren via mypension.be, de gratis Pensioenlijn 1765 of het contactformulier op www.sfpd.fgov.be
  => meer info over RSVZ op https://www.rsvz.be/nl

 • FOD sociale zekerheid

 • Huurdersbond 
  Bellen kan in de voormiddag op 09 223 63 20 of 09 223 28 77

 • Vlaams Woningsfonds
  De dienst is bereikbaar via 09 222 03 94

Opschorting systematische metervervangingen FARYS

In het kader van de maatregelen rond het Coronavirus, schort FARYS alle geplande metervervangingen op tot en met 19 april. 
FARYS zal de betrokken klanten zelf contacteren om een nieuwe afspraak te maken.