Maatregelen gebruik (leiding)water

waakzaamheidsfase leidingwater

Update 3 augustus 2018

Nieuw besluit: beperkte versoepeling van de maatregelen

Er werden enkele aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot de tijdsspanne waarbinnen besproeien mogelijk is en het capteren van water voor vee.

Verbod op captatie onbevaarbare waterlopen

Voor alle onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen geldt er met onmiddellijke ingang een captatieverbod, met uitzondering van captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening en voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Gebruiksbeperkingen water

Momenteel geldt voor de provincie Oost-Vlaanderen code ‘oranje. (Klik op de link voor meer informatie.)

Er geldt een algemeen verbod op het gebruik van water (publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater) voor de volgende toepassingen:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen tenzij tussen 18 en 10 uur met niet-leidingwater in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor moestuinen;
 • voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 18 en 10 uur met niet-leidingwater.

Meer info via http://gouverneurbriers.be/droogte/

Update 27 juli 2018

Waterschaartse : extra maatregelen

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte heeft Jan Briers, Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen, op 27 juli enkele (bijkomende) maatregelen afgekondigd. 

Meer info via http://gouverneurbriers.be/droogte/

Verbod op captatie onbevaarbare waterlopen

Voor alle onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders in Oost-Vlaanderen geldt er met onmiddellijke ingang een captatieverbod, met uitzondering van captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening. 

Gebruiksbeperkingen water

Momenteel geldt voor de provincie Oost-Vlaanderen code ‘oranje. (Klik op de link voor meer informatie.)

Er geldt een algemeen verbod op het gebruik van water (publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater) voor de volgende toepassingen:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen tenzij tussen 20 en 8 uur met niet-leidingwater in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor moestuinen;
 • voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 20 en 8 uur met niet-leidingwater.

 

Update : 1 juli 2018

Ga spaarzaam om met water

Het is al geruime tijd droog in Vlaanderen. Droogte in combinatie met warme dagen, zorgt voor hoog leidingwaterverbruik. In een aantal steden en gemeenten die door o.a. De Watergroep en FARYS bevoorraad worden, wordt in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij een waakzaamheidsfase ingesteld. Momenteel is dit code geel.

De waakzaamheidsfase wordt ingesteld omdat de vraag naar leidingwater het aanbod dreigt te overtreffen. Als de vraag naar leidingwater nog verder toeneemt, is het niet uitgesloten dat er zich bevoorradingsproblemen kunnen voordoen. Het is van belang om het leidingwaterverbruik niet verder te laten toenemen en bij voorkeur te laten dalen. Aan alle gebruikers worden daarom gevraagd om daadwerkelijk spaarzaam om te gaan met leidingwater.

Wat te doen in waakzaamheidsfase?

In de waakzaamheidsfase is er nog geen verbod om leidingwater te gebruiken voor niet-essentiële toepassingen. Door extra zuinig om te gaan met leidingwater kan dit vermeden worden. Hou je aan deze gouden regels:

 • Verspil geen water
 • Gebruik ook zo weinig mogelijk leidingwater in de tuin en zeker niet om het gazon te besproeien. Gebruik bij voorkeur de gieter in plaats van de tuinslang
 • Neem een verfrissende douche in plaats van een bad
 • Sla het wassen van de auto of het schoonmaken van het terras eens over of doe dit met regenwater indien je nog een voorraadje hebt.
 • Stel groot waterverbruik uit (bv. bijvullen van zwembaden of regenwaterputten…)

Ook het gebruik van andere types water (zoals regenwater) kan slimmer. Op de warmste momenten van de dag is er meer verdamping. Het sproeien van grasperken, gazons, sportvelden en het beregenen van gewassen (en de bovenvermelde toepassingen) met andere types water (zoals regenwater) is niet aan te raden tussen 8 en 20 uur.

Voor meer informatie en tips kan je terecht op de websites van de Vlaamse Milieumaatschappij (www.vmm.be), AquaFlanders (www.aquaflanders.be) of jouw waterbedrijf. Volg de beschikbaarheid van leidingwater in Vlaanderen op de voet op https://www.vmm.be/data/leidingwater-beschikbaarheid.