Maatregelen bij droogte

waakzaamheidsfase leidingwater

Besluiten Gouverneur bij aanhoudende droogte...

Vlaanderen is niet volledig hersteld van de droge zomer van 2018. Er is de voorbije maanden onvoldoende neerslag gevallen om de reserves aan te vullen en de grondwaterstanden blijven laag. De droogtetoestand wordt nauwgezet opgevolgd door de Provincie. De situatie wordt weergegeven in kleurcodes, gaande van code groen (niveau 0) tot code rood (niveau 3). Bij aanhoudende droogte stijgt ook het brandgevaar. 

Om deze problemen het hoofd te bieden worden door de Gouverneur de nodige maatregelen genomen. Op de website van de Gouverneur vind je steeds de laatste informatie en de afgekondigde maatregelen: https://gouverneuroost-vlaanderen.be/

Op deze website vind je telkens ook een handig document met veelgestelde vragen en antwoorden.

Hieronder krijg je een kort overzicht van de genomen maatregelen. :

 

>>> Update 11 oktober 2019

Versoepeling captatieverbod

 • Politiebesluit van 11 oktober 2019 betreffende het captatieverbod bij ecologisch kwetsbare waterlopen. Voor alle onbevaarbare waterlopen in de vermelde stroomgebieden geldt er een captatieverbod. Tot de opheffing van het besluit mag geen water worden getrokken uit deze onbevaarbare waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt weghalen van water dat dienst zal doen als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat. Het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is eveneens toegelaten.
 • Dit politiebesluit treedt in werking vanaf 12 oktober 2019 en blijft van kracht tot het wordt opgeheven bij politiebesluit.
 • Het besluit van de waarnemend gouverneur van 24 juli 2019 betreffende het verbod om water te capteren uit enkele ecologisch kwetsbare waterlopen in de provincie Oost-Vlaanderen wordt opgeheven en integraal veruangen door dit besluit.

Meer info via https://gouverneuroost-vlaanderen.be/

 

>>> Update 29 juli 2019 

Verbod "open vuren" opgeheven

 • Het politiebesluit van 24 juli betreffende het brandgevaar en het verbod op "open vuren" wordt opgegeven.
 • Het captatieverbod blijft wel nog van kracht.

 

>>> Update 24 juli 2019 : CODE ORANJE

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen en meanders

Op basis van recente metingen en waarnemingen heeft de waarnemend gouverneur besloten om via een nieuw politiebesluit het captatieverbod van 19 juli verder uit te breiden naar onbevaarbare waterlopen en meanderes.

Meer info via https://gouverneuroost-vlaanderen.be/

Maatregelen brandgevaar

Door de extreme hitte en de aanhoudende droogte is de natuur op dit ogenblik bijzonder kwetsbaar voor brandgevaar. Waarnemend gouverneur Didier Detollenaere vaardigt daarom een politiebesluit uit voor een verbod op open vuur in heel Oost-Vlaanderen. Ook geldt er een rook- en vuurverbod in natuurgebieden, provinciale domeinen, recreatiegebieden, bossen of heiden in Oost-Vlaanderen.

Wat houdt ‘open vuur’ in?

Open vuur omvat onder andere: vuurkorven, kampvuren, vuurschalen, vuuracts, woudloperskeuken, fakkeltochten, koken op houtvuur, onkruidbrander.

Wat met barbecues?

Barbecues vallen niet onder het verbod op open vuur. Er wordt echter wel uiterste voorzichtigheid aangeraden bij het gebruik van een barbecue tijdens de huidige droogteperiode.

 

>>> Update 19 juli 2019 : CODE ORANJE

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen. Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie geadviseerd een captatieverbod (onttrekken van water) in te stellen in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen.

Op basis van dit advies heeft de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen besloten om vanaf 19/07/2019 een captatieverbod in te stellen op bepaalde waterlopen. Het verbod geldt tot opheffing ervan door een nieuw politiebesluit van de waarnemend gouverneur. Daarbij ondermeer ook :

14. Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek (waterloop nr. OS365)
15. Stroomgebied van de bovenlopen van de Molenbeek Ronse (waterloop nr. OS385)

Meer info en downloads via https://gouverneuroost-vlaanderen.be/captatieverbod-ecologisch-kwetsbare-waterlopen-2/

Meer informatie over de actuele droogtetoestand op http://www.opdehoogtevandroogte.be/.

 

>>> Update : 9 juli 2019 : CODE GEEL

Ga spaarzaam om met water

Na de felle neerslag begin juni werd het de laatste twee weken van juni in heel Vlaanderen droog en heet weer. Afvoeren op waterlopen en grondwaterstanden zijn overal laag en dalende. Momenteel leidt dit nog niet tot waterschaarste op grote schaal, maar hier en daar zijn er wel al lokale waterschaarsteproblemen. Bovendien wordt de komende dagen weinig of geen neerslag voorspeld. Er wordt een verscherpte alertheid ingesteld bij de bevoegde diensten.

 • Momenteel geldt kleurcode geel (niveau 1) en worden er preventieve maatregelen door waterbeheerders genomen.
 • Er zijn op dit moment - 9 juli 2019 - geen beperkende maatregelen van kracht in Oost-Vlaanderen.

De waakzaamheidsfase wordt ingesteld omdat de vraag naar leidingwater het aanbod dreigt te overtreffen. Als de vraag naar leidingwater nog verder toeneemt, is het niet uitgesloten dat er zich bevoorradingsproblemen kunnen voordoen. Het is van belang om het leidingwaterverbruik niet verder te laten toenemen en bij voorkeur te laten dalen. Aan alle gebruikers worden daarom gevraagd om daadwerkelijk spaarzaam om te gaan met leidingwater.

Wat te doen in waakzaamheidsfase?

In de waakzaamheidsfase is er nog geen verbod om leidingwater te gebruiken voor niet-essentiële toepassingen. Door extra zuinig om te gaan met leidingwater kan dit vermeden worden. Hou je aan deze gouden regels:

 • Verspil geen water
 • Gebruik ook zo weinig mogelijk leidingwater in de tuin en zeker niet om het gazon te besproeien. Gebruik bij voorkeur de gieter in plaats van de tuinslang
 • Neem een verfrissende douche in plaats van een bad
 • Sla het wassen van de auto of het schoonmaken van het terras eens over of doe dit met regenwater indien je nog een voorraadje hebt.
 • Stel groot waterverbruik uit (bv. bijvullen van zwembaden of regenwaterputten…)

Ook het gebruik van andere types water (zoals regenwater) kan slimmer. Op de warmste momenten van de dag is er meer verdamping. Het sproeien van grasperken, gazons, sportvelden en het beregenen van gewassen (en de bovenvermelde toepassingen) met andere types water (zoals regenwater) is niet aan te raden tussen 8 en 20 uur.

 

Meer interessante websites