Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen

Opmaak voorontwerp Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan en beleidskaders

De Provincie maakt werk van een toekomstgerichte ruimtelijke planning, en kijkt richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte heeft gevolgen op lange termijn, dus moeten we goed nadenken en de toekomst steeds voor ogen houden.

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan bevat de langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in de Provincie Oost-Vlaanderen. Dat plan dateert van 2004. Tijd dus om dat te actualiseren. Een eerste stap heeft de Provincie al gezet met de opmaak van de kernnota 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'. Nu werkt de Provincie daaraan verder.

Er volgt een lange procedure zodat de juiste beslissingen kunnen genomen worden, die goed onderbouwd zijn. Gebaseerd op onderzoek, overleg met de lokale besturen, experten uit verschillende sectoren, maakt de Provincie een nieuw toekomstgericht ruimtelijk beleidsplan op. Tijdens deze procedure kan je je mening laten horen. In het najaar van 2019 volgt een eerste inspraakmoment: de raadpleging van de conceptnota.

Alle informatie kan je vinden op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050