Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen

Publieke raadpleging conceptnota Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan

In april is de Provincie Oost-Vlaanderen gestart met de opmaak van het voorontwerp van het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan. De Provincie maakt werk van een toekomstgerichte ruimtelijke planning, en kijkt richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte heeft gevolgen op lange termijn, dus moeten we goed nadenken en de toekomst steeds voor ogen houden.

Na de opmaak van de kernnota 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050' volgde een lange procedure zodat de juiste beslissingen genomen worden, die goed onderbouwd zijn. Gebaseerd op onderzoek, overleg met de lokale besturen, experten uit verschillende sectoren, maakt de Provincie een nieuw toekomstgericht ruimtelijk beleidsplan op.

Conceptnota

In deze volgende stap van de procedure heeft de Provincie de conceptnota 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050' opgemaakt. Daarin staat welk ruimtelijk beleid de Provincie wil vastleggen.

Publieke raadpleging conceptnota: van 16 september t.e.m. 14 november 2019
De procedure voorziet overleg en inspraak over de conceptnota. Dat vindt plaats tijdens de periode van de publieke raadpleging die loopt van maandag 16 september tot en met donderdag 14 november 2019. Alle Oost-Vlamingen kunnen deelnemen.

Je kan de conceptnota inkijken op verschillende manieren:

  • bij de dienst Omgeving van de stad Ronse, Grote Markt 14
  • in het Provinciaal Administratief centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • op de website www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

Tijdens de periode van raadpleging kan je opmerkingen of bezwaren indienen op verschillende manieren:

  1. Vul het formulier in op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
  2. Stuur een mail naar maakruimte@oost-vlaanderen.be
  3. Verstuur je opmerkingen per post of geef ze af tegen ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent. De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Alle informatie kan je vinden op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

Participatiemoment op dinsdag 8 oktober 2019 in Gent

Wil je graag jouw suggesties toelichten en in debat gaan met ons en andere experts?
Kom dan gerust eens langs op het participatiemoment dat we organiseren op dinsdag 8 oktober in Gent.

Inschrijven kan op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050